Generel ledelse - Sydøstjylland

Vi ønsker gennem sparring, at erfaringsudveksle omkring problematikker inden for generel ledelse.

Gruppen består af ledere fra den private og offentlige sektor og spænder vidt fra mindre ledelsesansvar til direktør niveau. Profilmæssigt er diversiteten stor dækkende daglig leder, økonomichef, produktionsleder, direktør, HR chef mv. De forskellige ledelsesprofiler giver en stor bredde og dybde i forskellige ledelsesformer.

 

Formålet med gruppen er, at man som leder har et frirum til at drøfte eller blive udfordret på mangfoldigheden af ledelsesopgaver og udfordringer.

 

I hele 2017 var der fokus på Business Model You og hvor alle ende op med en personlig udviklingsplan.

 

Emnerne afhænger oftest af de udfordringer eller områder, deltagerne ønsker sparring på eller høre gruppens erfaringer.

 

Gruppen har fastlagt nogle spilleregler, hvor tavshedspligt er en grundlæggende forudsætning for deltagelse.

 

Der drøftes emner, som man som leder måske ikke kan vende i egen organisation. Det kan være ansættelser, psykisk arbejdsmiljø, roller og ansvar, egen lederudvikling mv.

 

Gruppens medlemmer mødes også på tomandshold afhængigt af ens interesser mv.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Typisk 6 møder om året. Møderne varer typisk 2-2½ time og afholdes i Fredericia-området.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Man er altid velkommen til at deltage i et af gruppens møder, hvis man er usikker på, om det er noget for en.

Søg om optagelse i Ledernetværk