Generel ledelse 8 - Hovedstadsområdet

Ny viden og udvikling er målet med alle møderne

Vi ønsker via erfaringsudveksling, videndeling og diskussion at træde mere oplyste ud af mødet end da vi ankom. Under møder deles vores erfaringer med nuværende og tidligere arbejdspladser inden for dagens aktuelle emne, med henblik på at opnå dybde til diskussionen. Det er derfor vigtigt, at den enkelte deltager har fokus på, at deres
erfaringer skal bidrage til det aktuelle emne.
Det prioriteres på andre mere relevante tidspunkter, at der skabes plads til det, der fylder aktuelt hos den enkelte.

Som medlem af gruppen er det relevant, at du har ambitioner for egen lederudvikling og dygtiggørelse af egne kompetencer, for herved at få skabt indsigt i egen lederrolle.

Det forventes, at du som medlem af gruppen investerer 1-2 timers forberedelse mellem møderne, for på den måde at opnå et fælles vidensgrundlag for deling af
relevante erfaringer og kunne deltage i diskussioner på mødet.

Det forventes, at du som medlem prioriterer at deltage aktivt i møder og i netværkets LinkedIn gruppe.

Fortrolighed forventes uden undtagelse af alle mødedeltagere, både gruppens medlemmer og inviterede gæstetalere.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Der holdes fem møder om året, den sidste onsdag i januar, marts, maj, september og november.
Mødetidspunktet er kl. 16.00 - 19.00.
Lokationen for møderne er gruppemedlemmernes arbejdspladser.

 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk