Generel ledelse 3 - Midt-Nord

Netværket tager typisk udgangspunkt i den enkeltes udfordringer inden for ledelse, eksempelvis forandringsledelse, personlig udvikling, medarbejderudvikling, påvirkning af beslutninger og andre ledelses- og relationsmæssige udfordringer.

Formålet med gruppen er at skabe et fællesskab med udgangspunkt i tillid og personlig sparring, som er mere end blot et formaliseret møde mellem forskellige ledelsesprofiler. 

Netværket giver mulighed for udvikling af personlige relationer og fagligheder og skabe inspiration i det daglige arbejde. Dette både ved dialog, vidensdeling og coaching.

Desuden kan der komme oplæg fra en i gruppen, der fremlægger viden om specielle arbejdsområder. 

Alle er velkomne, dog forventes der et engagement, hvor alle er med til at forme og drive gruppen. Derfor tillader vi os også kun at optage medlemmer, som kan prioritere at mødes i gruppen minimum 6 gange ud af 9 møder om året.

Værd at vide

Mødefrekvens

Gruppen mødes 6-8 gange om året.

De fleste møder finder sted i Viborg. I tidsrummet kl. 17 – 20. Der vil altid være mulighed for virksomhedsbesøg. Der vil en gang årligt være et arrangement af social karakter, ex. julefrokost, hvor dialogen vil være fri. 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk