Generel ledelse 1 - Østjylland

Gruppen består af ledere på flere niveauer, fra nye unge ledere til mellemledere og topledere og så er der et par nystartede selvstændige.

Profiler i gruppen:

Brancherne spænder bredt fra tekniske IT og produktionsvirksomheder, til servicevirksomheder som Falck og Aura og det offentlige område.

 

Temaer, som har været drøftet i gruppen:

Fastholdelse af medarbejdere, konflikthåndtering, medarbejderudvikling, Work Life balance, ledelse opad, hvordan leder vi de unge generationer? mm.  Herudover har gruppen "den varme stol", hvor der er mulighed for at få debatteret en udfordring, der er behov for sparring på.

 

Vi lægger vægt på, at vi er i netværket for at få ledelsessparring og -udvikling. Vi forventer at netværksmedlemmerne prioriterer netværket og deltager i minimum 6 af de 8 møder i løbet af året.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes 8 gange om året. Møder afholdes oftest i Aarhus. 4 møder før sommerferien og 4 møder efter sommerferien. Møderne afholdes på skift mandage og tirsdage altid kl. 17.00-20.00.

Mødedatoerne for det efterfølgende år fastlægges sidste gang vi mødes før jul.

Vi forventer at netværksmedlemmerne prioriterer netværket og deltager i minimum 6 af de 8 møder i løbet af året.

 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk