Generel ledelse 1 - MidtVest

Gruppen er et tværfagligt netværk, der spænder bredt både fagligt og erfaringsmæssigt.

Netværket tager udgangspunkt i at udvise engagement og vise respekt for forskellighederne, samt arbejde med at 'spille hinanden bedre', når vi arbejder med den enkeltes udfordringer indenfor ledelse. Netværket har fokus på bl.a.: konflikthåndtering, forandringsledelse, distanceledelse, medarbejderudvikling/motivation/kompetenceudvikling og strategiudvikling.

Gruppens leveregler er:

- Sparring - Vi stræber efter at 'spille hinanden bedre' og dele viden og erfaringer.

- Åbenhed og ærlighed - Sige tingene lige ud (ingen politikersvar) og åbne overfor hinandens input og feedback - vi påtaler elefanten i rummet og taler også om de emner, som følelsesmæssigt gør ondt og er svære at snakke om.

- Fortrolighed og tillid - Det er et fortroligt forum, hvor der er plads til sparring omkring emner og udfordringer.

- Respekt - Der er åbenhed og accept af forskelligheder, hvor der er findes aktiv lytning og sparring.

- Engagement - Man forventer at deltage, vise interesse og bidrage til gruppen, både praktisk og fagligt.

 

Værd at vide

Mødefrekvens

Netværket optager kun nye medlemmer i januar og august.

Møderne afholdes på de enkelte virksomheder på skift.
Vi mødes, 1 gang om måneden (cirka 8 gange om året) fra kl. 17-20.00, hvor vi skifter ugedag, fra gang til gang for at sikre flest mulige tilmeldinger.

 

Søg om optagelse

Netværket optager kun nye medlemmer i januar og august.

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?
  • Være opmærksom på at evt. konkurrencekonflikter mellem virksomheder kan være fravalgskriterie ved søgning om optagelse i gruppen
  • OSB! At ansøgere skal være indforstået med, at deres kontaktoplysninger deles med netværkets medlemmer.

Søg om optagelse i Ledernetværk

Mød netværkslederen

Jeppe Jørgensen Jeppe Jørgensen

LinkedIn profil

Mail: jj@jcn-bolig.dk