Digital transformation, forretningsudvikling & ledelse - Fyn

Netværksgruppen er for de personer, der ønsker at videreudvikle sig indenfor digital transformation, forretningsudvikling og ledelse heraf. Formålet er bl.a. at inspirere, sparre og foretage erfaringsudveksling indenfor disse områder.

Digital Transformation er ofte en af de væsentligste udfordringer for traditionelle virksomheder. Den er nødvendig for at skabe konkurrencefordele, men også dybe gennemgribende forandringer imellem medarbejdere, forretning og teknologi. Arbejdsprocesser omlægges, nye processer skal indlæres, kunder og leverandører påvirkes, nye teknologier og processer implementeres og medarbejderne påvirkes af markante forandringer. Ledelse heraf er en udfordring og en af de sværeste opgaver du kan stå overfor - men det er nødvendigt!

I netværksgruppen tør vi udfordre digital transformation. Emnerne, der ønskes belyst og diskuteret, aftales i gruppen. Det kan være digitale strategier, kunstig intelligens, men også praktiske tilgang til, hvordan digitalisering kan gøre os mere effektive over til ledelse af digitale projekter. Emnerne kan tage udgangspunkt i egne cases eller et område, der ønskes diskuteret med eksterne indlægsholdere.

Det er en forudsætning, at du prioriterer netværksaktiviteter og deltager i min. 4 ud af de 6-8 årlige møder der vil finde sted. Møderne afholdes skiftevis hos medlemmernes virksomheder eller ude i byen.

For at alle i netværket får et godt udbytte, forventes det, at medlemmerne er aktive, engagerede og tager medansvar for afvikling af møderne. Du er leder eller har en nøglefunktioner indenfor digital transformation eller forretningsudvikling.

Vores værdier i gruppen som: tillid, åbenhed, engagement, troværdighed og aktivt bidrag er vigtige elementer for at alle får udbytte af netværket.

Værd at vide

Mødefrekvens

6-8 møder om året.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk