Bæredygtig ledelse i praksis - Østsjælland

I netværket hjælper vi hinanden med at forvandle gode intentioner om bæredygtig ledelse til konkrete handlinger, udvikle vores kompetencer og inspirere hinanden som ledere.

Netværket tager udgangspunkt i dels ESG dimensionerne (Environment, Social and Governance) og dels i vores eget ledelsesgrundlag.

Vi drøfter forskellige gode værktøjer omkring bæredygtig ledelse, og vi bringer vores egen viden eller dilemmaer i spil. Vi sparrer omkring de konkrete udfordringer og spørgsmål, som vi hver især bringer på banen. Vi lægger vægt på gode relationer, har skiftende værtskab, højt engagement, inspirerende refleksioner og muntre stunder. 

Netværket har en unik mangfoldig sammensætning af deltagere med ledelsesfunktioner på forskellige niveauer og indenfor forskellige brancher.

Bestyrelsen i Lederne Østsjælland har stor interesse i netværket og lytter gerne til netværkets tanker om, hvordan bæredygtig ledelse bedst muligt fremmes blandt ledere.

Mødefrekvens

Netværket mødes 5-6 gange om året. Værtskabet går på skift blandt netværksmedlemmerne.

Mød netværkslederne

Hanne Lund Madsen

Hanne Lund Madsen

Susanne Vorgod Sunasdottir

Susanne Vorgod Sunasdottir