Langtidssygdom: Tidsfrister der skal overholdes

Har du en medarbejder, der er syg i mere end 14 dage, skal du typisk have et tættere samarbejde med både læge og kommune. Der skal holdes en lovpligtig sygesamtale senest fire uger efter første sygemelding. Derudover skal du inden fem uger melde sygdommen til kommunen. Hvis du ikke overholder fristen, mister du mulighed for refusion af sygedagpenge. Sygdom meldes på virk.dk.

Lederens / virksomhedens opgaver
medarbejderens opgaver
Lederen/Virksomheden

sygemelding

I opfordres til:

  • Løbende dialog
  • At følge jeres sygefraværspolitik 
  • At indkalde til den lovpligtige samtale – og eventuelt udfylde en mulighedserklæring
  • Eventuelt at bruge fasttrackordningen, hvis det vurderes, at medarbejderen er syg mere end 8 uger 
Medarbejderen

sygemelding

Medarbejderen opfordres til under hele sin sygdom til:

  • Løbende dialog 
  • At følge virksomhedens sygefraværspolitik 
  • At deltage i lovpligtige møder og udfylde lovpligtige skemaer 
Lovpligtig omsorgsamtale senest 4 uger efter første sygedag
Lederen/Virksomheden

syg i 4 uger

For at være berettiget til refusion af sygedagpenge, skal sygdom anmeldes på virk.dk inden 5 uger.

Kommunen vurderer løbende retten til refusion.

I opfordres til:

  • Løbende dialog
  • At lave en fastholdelsesplan og eventuelt indhente lægelig vurdering (friattest / varighedserklæring) 
  • At undersøge, om I kan bruge sundhedsforsikringer, pensionsordninger, bruge personlig assistance (en handicapkompenserende ordning) eller §56 (betalt sygefravær ved kronisk sygdom)
Medarbejderen

syg i 4 uger

Oplysningsskema modtaget i e-Boks. Sendes retur senest 8 dage efter modtagelse.

Det er vigtigt, at medarbejderen udfylder denne, for at arbejdsgiveren kan få refusion og fortsætte med at udbetale løn.

Medarbejderen

syg i 8 uger

1. samtale i jobcenteret. Du indkaldes senest 8 uger efter første sygedag. Afgørelse om sygedagpenge besluttes herefter.

Opfølgning ved min. fire samtaler i jobcentret de første seks måneder. Derefter individuelt vurderet.

Lederen/Virksomheden

syg i 22 uger

Revurdering af retten til sygedagpenge efter 22 ugers fravær (og dermed refusion).
Medarbejderen

syg i 22 uger

Revurdering af retten til sygedagpenge efter 22 ugers fravær.

timeline popup mobile timeline popup desktop
Tekande og kop

9 gode råd til den svære sygesamtale

Du har som leder ansvar for at indkalde og afholde sygefraværssamtalen. Vi har udarbejdet 9 gode råd til den svære sygesamtale, så du bliver bedst muligt klædt på.
Kvinde til møde

Det psykiske arbejdsmiljø

Der er meget at vinde ved at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Både for dine medarbejdere og for dig som leder. Her udpeger vores ledelsesrådgiver fem fokuspunkter, som vil styrke det psykiske arbejdsmiljø.