Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Dyrk det, der styrker dig

Du er bedre rustet til at holde dig i trivsel og forebygge stress, når du kender dig selv, dine værdier og styrker, og når du træner din mentale robusthed. 

Her på siden finder får du viden og værktøjer, som du kan bruge til at lære dig selv bedre at kende, og vi giver dig inspiration og øvelser til, hvordan du kan dyrke det, der styrker dig, så du trives og præsterer godt. 

Se også videoen, hvor ekspert i robusthed, Nina Tange fra Aarhus Universitet forklarer, hvad mental robusthed er og giver dig gode råd til, hvordan du kan træne din egen robusthed. 

Fortæl mig mere

Kend dine personlige værdier

For at kunne tage hånd om din egen trivsel er det en forudsætning, at du kender dig selv. Ved at blive bevidst om dine personlige værdier kan du finde frem til, hvad der helt fundamentalt skal være til stede, for at du trives og oplever arbejdsglæde og livskvalitet.

Dine personlige værdier står for det, der er grundlæggende vigtigt for dig som menneske og leder. Bruger du tid på at lære dine værdier at kende, får du et indre kompas at navigere efter, når du skal prioritere og træffe valg. Du får ganske enkelt et billede af, hvad der skal til, for at du trives som menneske og leder.
 
Sæt gang i refleksionerne
Spørgsmålene nedenfor kan hjælpe dig med at sætte gang i en tankeproces. Sæt tid af til at reflektere over svarene og husk at tage noter. Det kan også være en god idé at finde en sparringspartner. Det kan være en ven, en kollega eller en professionel coach.

 • Hvornår er du mest motiveret?
 • Hvordan ser en virkelig god dag ud?
 • Hvornår er du mest dig selv?
 • Hvad savner du?
 • Hvad skal være til stede, for at du trives?
 • Hvad er du stolt over at have opnået?
 • Beskriv dig selv med fem til ti stikord og bed nogen, du kender godt, om at gøre det samme f.eks. kolleger og gode venner.
 • Hvad skal være til stede, for at et lederjob giver mening for dig?
 • Hvad er det værste, du ved?
 • Hvad vil du gerne give til andre?
 • Beskriv et eller to "gyldne øjeblikke" i dit liv.
 • Hvad er det vigtigste, du har lært ved at besvare disse spørgsmål?

Brug svarene til at reflektere over, hvordan du trives i dit nuværende lederjob. Tænk over, hvornår du har brugt dig selv på den mest tilfredsstillende måde og overvej, hvordan dit nuværende lederjob kan støtte op om din trivsel og dine værdier. Reflektér også over hvad du skal undgå eller ændre for at være tro mod dine personlige værdier.

Vil du vide mere?
Du kan gå endnu mere i dybden i forhold til at lære dine egne værdier at kende i denne guide.

Hent guiden "Værdiafklaring" (pdf)

Find dine styrker

Har du det efter endt arbejdsdag, som om du har løbet en halv-marathon uden at være i ordentlig form? Eller går du hjem med en følelse af at have brugt dig selv på den helt rigtige måde? Kendskab til egne styrker og brugen af dem kan være det, der gør forskellen.

Mennesker, der bruger deres styrker på arbejdet:

 • trives bedre
 • er mere selvsikre
 • har højere selvværd
 • har mere energi og gejst
 • oplever mindre stress
 • er mere modstandsdygtige
 • præsterer bedre
 • er mere engagerede
 • er bedre til at nå deres mål
 • udvikler sig hurtigere og opnår vedvarende forbedringer

(Kilde: Alex Linley/CAPP)


Mange ledere tror, at de bruger deres styrker, når de igen og igen leverer en god præstation indenfor et bestemt område. Men sådan hænger det ikke altid sammen. En styrke og en kompetence er ikke nødvendigvis det samme. En styrke er noget, som det falder os naturligt at bruge, noget, der føles rigtigt – som om det er "lige mig". Når vi arbejder med udgangspunkt i vores styrker, bliver vi fyldt med energi og gejst, og vi præsterer godt og udvikler os hurtigt. Vi er i vores es.

En kompetence kan derimod være en hårdt tilkæmpet evne til at udføre bestemte opgaver, som vi måske nok er gode til, men som dræner os for energi. At gøre brug af kompetencer, som er tillærte, og som vi ikke har præferencer for at bruge, kan over tid føre til, at vi "løber tør for benzin". Det vil formentlig være utopisk at forestille sig et lederjob, hvor du udelukkende laver det, du er allermest begejstret for. Der vil være opgaver, der skal løses, hvad enten du elsker dem eller ej. Pointen er, at det er vigtigt at være bevidst om, hvornår du får energi af at gøre det, du er god til – og hvornår du ikke gør – så du kan finde den rette balance i dit lederjob og bevare arbejdsglæden.

Find dine styrker
Du kan få indsigt i dine styrker på flere forskellige måder. En metode er ved at lade dig interviewe af en ven eller kollega (eller en ledelsesrådgiver fra Lederne) som lytter efter hvilke styrker, du bruger i de situationer, hvor du trives allerbedst. Du kan også starte med at interviewe dig selv og bruge følgende spørgsmål som inspiration:

 • Beskriv en episode, hvor du gjorde noget, du er stolt af - hvor du viste dit bedste jeg. Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Tænk på den bedste dag, du kan huske. Hvad lavede du? Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Hvad brænder du for? Beskriv tre situationer, hvor du er så optaget af noget, at du glemmer tid og sted. Hvilke styrker kom til udtryk?
 • Hvad er "typisk dig" som menneske og leder?
 • Hvad laver du, når du føler dig allermest fyldt med energi? Hvilke styrker bruger du?
 • Hvilke arbejdsopgaver har du altid lyst til at kaste dig over? Hvilke styrker bruger du i de situationer?


Gratis styrketest
En anden metode til at få kendskab til dine styrker er ved at tage en test. Der findes flere forskellige styrketests på markedet, de fleste på engelsk. To af den positive psykologis grundlæggere Martin Seligman og Christopher Peterson har udviklet fundamentet for den test, der kaldes VIA (Values in Action). VIA baserer sig på en klassifikation af 24 centrale og universelle menneskelige karakterstyrker. Gentagne forskningsprojekter har verificeret VIA-testen og dens relevans og indtil nu har mere end 1,3 millioner mennesker verden over taget testen.

Testen er oversat til dansk og består af 120 spørgsmål, så det er en god idé at sætte god tid af til at tage testen. Resultatet af testen er en styrkeprofil med en prioriteret liste over dine personlige styrker. Du indeholder alle 24 styrker, men de fem øverste er dine topstyrker og vil være dem, der kendetegner dig bedst, og som du har lettest ved at genkende. De nederst placerede karakterstyrker er ikke svagheder, men styrker du formentlig ikke bruger ret ofte. Selve testen og styrkeprofilen er gratis, men du kan tilkøbe en udvidet rapport på engelsk, som giver en uddybende forklaring på styrkerne og kommer med anvisninger til, hvordan du kan arbejde videre med dem. Du skal registrere dig som bruger for at kunne tage testen.

Arbejd med dine styrker og få mere energi

Udforsk dine styrker
Hvis du allerede er bevidst om og har fundet frem til dine styrker - enten ved hjælp af en test (se afsnittet "Find dine styrker" ovenfor) eller ved at lade dig interviewe eller coache, så kan du nu udforske og arbejde aktivt med dine styrker.

Vælg en styrke
Hvilken styrke – eller hvilke styrker - er du mest nysgerrig efter at undersøge nærmere? Måske er det en styrke, der overrasker dig, og som du ønsker at forstå bedre, eller måske er det en styrke, du har lyst til at bruge mere?

Du kan lade dig inspirere af følgende spørgsmål:

 • Hvor godt kender du styrken?
 • Hvordan bruger du den i dag? Giv konkrete eksempler.
 • Hvordan bemærker andre styrken?
 • Hvornår bruger du styrken bedst?
 • Hvilke andre styrker optræder sammen med denne styrke?
 • Hvordan bruger du styrken, når du har overskud / er under pres?
 • Hvad fortæller dine svar om dig og din styrke?


Udvikling af styrker
De fleste ledere er ofte yderst bevidste om deres svage sider og bruger mange kræfter på at udvikle dem ud fra en antagelse om, at det er indenfor deres svage områder, at det største udviklingspotentiale findes. Alex Linley, der er forsker i positiv psykologi hævder det modsatte: Nemlig at dit største udviklingspotentiale findes der, hvor du i forvejen er stærk, at dine styrkeområder er det bedste udgangspunkt for personlig vækst, og jo mere du udvikler dine styrker ved at give dem opmærksomhed og bruge dem på nye måder, jo større mulighed har du for at blive virkelig god til og glad for det, du gør.

Det betyder ikke, at du skal ignorere dine svagheder. Der kan være relevante og nødvendige årsager til at arbejde med en svaghed for eksempel, hvis den står i vejen for, at du kan lykkes i dit lederjob. Men vi falder let i den fælde at bruge enorme ressourcer på at overvinde vores svagheder til trods for, at der ville være mere vundet ved at udvikle vores styrker. Så det er igen et spørgsmål om at finde den rette balance.

Du kan bruge følgende spørgsmål som inspiration til at finde måder at udvikle dine styrker på:

 • Hvordan kan du bruge din styrke på nye måder?
 • Hvad kan styrken hjælpe dig med at opnå?
 • Beskriv et mål, der er vigtigt for dig. Hvordan kan din styrke hjælpe dig med at nå målet?
 • Hvad er det første skridt, du vil tage? Hvornår vil du gøre det?

Få indsigt i, hvad der giver dig energi

Du kan træne din mentale robusthed ved at føre en energi-dagbog, hvor du noterer de opgaver, der motiverer dig, giver dig energi og er gode for din præstation - eller det modsatte. Den indsigt, som energi-dagbogen giver, kan hjælpe dig med at navigere derhen, hvor der er bedst for dig at være, og samtidig opbygger du en buffer mod stress.

Gennem energi-dagbogen får du et nuanceret billede af de situationer i din arbejdsdag, hvor du mærker, at du fyldes med energi og glæde – og de situationer, som dræner dig. Dit energiniveau registrerer du på en skala fra -5 til +5, og samtidig forholder du dig konkret til, hvordan du har det og hvilke sider af dig selv, du bruger i situationen. Med den indsigt får du et skarpt øje for, om de opgaver du løser, er opgaver, hvor du bruger dine styrker og får energi, eller om dine opgaver dræner dig, selvom du præsterer godt. 

Download energi-dagbogen

Styrk din robusthed med en energi-dagbog

Det kan være en god idé at dele dine observationer og refleksioner med en sparringspartner. Det kan være sammen med en god kollega eller en ven. Du kan også sparre med en ledelsesrådgiver i Lederne.

Få sparring om din trivsel
Som medlem kan du få en gratis TrivselsSparring. Her kan du tale med en erfaren rådgiver om, hvordan du bedst styrker din trivsel og robusthed.

Bestil en sparring


Gør dit job til dit drømmejob

Har du mistet gejsten i dit lederjob? Giver jobbet ikke længere mening eller føler du, at du trasker uinspireret rundt i en trædemølle? Så er det på tide at gøre noget aktivt for at forme dit job, så det passer bedre til dig - og får energien tilbage.

Udgangspunktet for at få det bedste ud af det job, du allerede har, er at begynde med at tænke på dig selv som en jobentreprenør. En der skaber sit eget inspirerende og engagerende job. Det er det tankesæt, du skal have fat i for at bevæge dig i den rigtige retning. Nedenfor følger nogle gode råd, der kan spore dig ind på dette tankesæt.

Hvad er du god til?
Sæt tid af til refleksion. Tænk over, hvad du har lært, fordi du var nødt til det, og fordi jobbet krævede det. Og tænk over, hvad du har lært, fordi du simpelthen havde et talent, en trang og en naturlig nysgerrighed og energi til det. Find ud af, om du som hovedregel trækker på dine tillærte kompetencer i dit nuværende job, eller om du bruger dine naturlige styrker. Skriv gerne en liste med alle dine opgaver ned. Hvordan ser fordelingen ud? Hvilke opgaver giver dig energi?

Prioritér de opgaver, der giver energi
Sørg for at bruge flest kræfter på de opgaver, der vækker dit engagement og giver dig energi. Det er her, du kan skabe mest værdi for dig selv, for andre og for virksomheden. Find ud af, hvilke opgaver du på egen hånd kan få til at fylde mere eller mindre. Overvejelserne skal i sagens natur støtte op om virksomhedens mål og strategi.

Er der overensstemmelse mellem dine værdier og dine opgaver?
Hold dine opgaver op imod dine værdier. Hvordan understøtter opgaverne det, der er vigtigt for dig? Værdierne er dit kompas, og når du ser sammenhængen mellem det, du står for, og det du laver, bliver meningen med jobbet tydeligere.

Lær dine personlige værdier at kende

Er der mulighed for passion i dine arbejdsopgaver?
Hold dine opgaver op imod det, du brænder for – din passion eller store interesse. Hvornår føles jobbet som en spændende leg? Hvad pirrer din nysgerrighed? Undersøg det og opsøg det. Lær noget nyt. Helst hver dag!

Hvilke samarbejdsrelationer er gode og energigivende?
Reflektér også over dine samarbejdsrelationer på jobbet. Hvornår blomstrer du i mødet med en kollega eller samarbejdspartner? Og hvornår forsvinder energien og inspirationen? Dyrk dine bedste og mest positive relationer systematisk. Tag initiativ til projekter med folk, du har kan lide og har respekt for. Og opsøg feedback fra dem. Find ud af, hvilken værdi I kan skabe sammen.

Få chefen til at hjælpe dig med at gøre dit job til dit drømmejob
Din chef kan hjælpe med at skabe dit drømmejob til gavn for jer begge og for virksomheden. Fortæl hvilke opgaver, du er særlig god til at løse. Kom med konkrete eksempler og forslag. Vær også konkret, når du fortæller, hvad du gerne vil fritages for. Det er vigtigt, at denne samtale handler om dine ambitioner og dit drive – ikke om din demotivation. Du skal først tale med med din chef om de opgaver, du gerne vil lægge fra dig, når du har fortalt om de opgaver, du ønsker at tage på dig, og når du har fortalt om det, du brænder for, og hvilken værdi du på den baggrund kan skabe for virksomheden. 

Sådan skaber du trivsel i arbejdsdagen

Travlhed, forstyrrelser og forandringer er et vilkår for mange ledere. Her får du en række gode råd fra Lederne til, hvordan du skaber dig overblik og arbejdsro i hverdagen, så du kan trives og præstere bedst muligt.  


B
rug tid på planlægning og prioritering 
Skab dig et overblik over hvilke opgaver, du har lige nu. Hvad er de vigtigste? Hvilke opgaver haster? Skriv ned og visualiser dine opgaver, derved får du et godt udgangspunkt for at tage en dialog med din chef eller dine medarbejdere om jeres mål, opgaver og prioritering, og om hvilke muligheder der er for at løse dem. Vi har udviklet værktøjet ”Prioritér dine opgaver”, som du kan hente nedenfor.

Værktøj - trivsel og stress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Download værktøjet ”Prioritér dine opgaver” (pdf)

Når du har fået overblik over dine opgaver, kan du spørge dig selv; Hvilke opgaver giver mig energi? Hvilke opgaver trives jeg med? Giver dette overblik mig anledning til at ændre noget i min prioritering i forhold til min trivsel? Hvis ja, hvad er så mit første skridt?


Brug dine styrker i hverdagen
Når du tager afsæt i dine styrker, så udvikler du dig hurtigere, du præsterer bedre, og du trives bedre, end når du fokuserer din energi på at udvikle  på dine svagheder. Dine styrker er noget andet end dine kompetencer. Hvis du ikke allerede er bevidst om dine styrker, så brug tid på at lære dem at kende.

Find dine styrker her

Jo mere du udvikler dine styrker ved at give dem opmærksomhed i hverdagen og bruger dem på nye måder, jo større mulighed har du for at blive virkelig god til og glad for det, du gør.

Hold dine arbejdsopgaver op mod dine styrker og kig på, om der er overensstemmelse. Hvordan understøtter dine arbejdsopgaver det, der motiverer dig? Er der sammenhæng mellem det, du får energi af, og det du laver? Hvad kan og vil du selv ændre? Hvordan kan din chef eventuelt hjælpe dig? 


Få indflydelse på din egen tid
Tiden er dyrebar og en knap ressource. Når vi trives, er det fordi, vi bruger vores tid til at nå hen imod de mål, vi gerne vil nå. Få så vidt muligt kontrol og indflydelse på din egen tid – det giver ro. Afsæt tid i din kalender til opgaver og til ledelse. Book ”lufthuller” i din kalender, som du kan bruge på egen refleksion, eller det du ikke havde forudset.


Brug din bedste tid til det vigtigste

Hvornår på dagen føler du dig mest frisk? Læg dine vigtigste eller mest krævende opgaver der, hvor du er mest effektiv. Vær bevidst om, hvornår det er bedst at bede andre om hjælp til en opgave, eller hvornår du bruger tid på noget, som du ligeså godt kunne uddelegere til en medarbejder.


Få styr på forstyrrelserne
En stor kilde til forstyrrelser er telefonen og de e-mails, der konstant tikker ind, og hiver efter din opmærksomhed. Læg en plan for, hvornår og hvordan du vil håndtere dem, så de får dét fokus, de har brug for og ikke opfattes som distraherende. Sæt eventuelt faste tidspunkter af i løbet af dagen, hvor du behandler e-mails og giver dem fuldt fokus. Sorter dem efter, hvilke du straks skal handle på, hvilke der kan vente og hvilke, der bare er til orientering. 

Hvilke andre forstyrrelser og tidsrøvere er der i din hverdag? Hvilke vil du gerne gøre noget ved? Hvad vil det betyde for din trivsel? Hvad vil du konkret gøre, og hvem kan hjælpe dig?


Vær nærværende
Nærvær er vigtigt i lederjobbet og de mange relationer, som du indgår i. Men nærværet i nuet kan nemt forsvinde i en hverdag med mange forstyrrelser eller ting, du lader dig distrahere af, og det kan have stor indflydelse på din trivsel og arbejdsglæde.

Der kan være flere måder at skabe mere nærvær i forhold til dig selv og dine relationer. En af metoderne er mindfulness, hvor du via meditation kan træne dig til en større indre ro og til at få mere kontrol over tankemønstre og følelser. Træningen har blandt andet betydning for din mentale robusthed, koncentration, hukommelse, stress og glæde.

Læs mere om mindfulness

Prøv en guidet meditation

 

TrivselsSparring

trivselssparring
Outplacement
Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback