Hvad gør du, hvis du bliver syg med stress?

Det er en svær situation at være ramt af stress. I denne trin-for-trin guide finder du svar på, hvad du skal være opmærksom i forhold til din arbejdsplads, og hvor du ellers kan få vejledning og hjælp.

Gør dette ift. din ARBEJDSPLADS
GØR DETTE IFT. ANDRE DER KAN HJÆLPE DIG
Din arbejdsplads

TAL OM DINE UDFORDRINGER

Start med at tale med din leder om dine udfordringer. Hvis du ikke kan det, er det en god idé at tale med en kollega, du har tillid til eller HR. 
Din arbejdsplads

MELD DIG SYG

Du skal melde dig syg til din arbejdsplads på din første sygedag. Der er ikke krav om, at du oplyser hvad du fejler, men din arbejdsplads kan bede om en  lægeerklæring.
Andre der kan hjælpe

GÅ TIL LÆGEN MED DINE BEKYMRINGER

Hvis du er bekymret for, om du er syg eller har stress, skal du gå til din læge. Din læge kan sygemelde dig fra arbejde og henvise dig til behandling.
Andre der kan hjælpe

KONTAKT LEDERSPARRING

Som medlem af Lederne kan du kontakte Ledersparring, som kan rådgive dig om, hvordan du håndterer din situation.
Din arbejdsplads

HOLD KONTAKTEN TIL DIN ARBEJDSPLADS

Det er vigtigt, at du holder kontakten til din arbejdsplads, selvom du er sygemeldt. Du skal aftale med din nærmeste leder eller HR, hvordan kontakten skal foregå. I starten kan kontakten med fordel være på mail eller telefon. Du kan evt. tale med din læge eller behandler om, hvordan kontakten kan foregå.
Andre der kan hjælpe

KONTAKT ANSÆTTELSESRET I LEDERNE

Hvis du er i tvivl om, hvad din sygemelding har af betydning for din ansættelse, især hvis den er langvarig, så bør du kontakte vores ansættelsesjurister. 
Din arbejdsplads

sygefraværssamtale

Efter 4 ugers sygdom skal din arbejdsgiver indkalde dig til en lovpligtig sygefraværssamtale. Til samtalen kan I drøfte, om der er særlige hensyn, der kan hjælpe dig tilbage på arbejde. Hvis I er i tvivl om, hvilke opgaver du kan klare, kan I også udfylde en mulighedserklæring, som du tager med til din læge for at få vurderet jeres forslag/aftale.
Din arbejdsplads

få aftalt en fastholdelsesplan

Senest når du har været syg i 8 uger eller mere, kan du bede din arbejdsgiver om, at I udarbejder en fastholdelsesplan. Hvis du allerede tidligere i forløbet vurderer, at du vil være syg i mere end 8 uger, kan du fx til den første sygefraværssamtale bede om, at I udarbejder en fastholdelsesplan.
Andre der kan hjælpe

helbredssikring eller pension

Har du eller din ægtefælle en helbredssikring eller en pensionsordning, hvor du kan få adgang til behandling eller støtte, fx en psykolog? Kontakt dem hurtigst muligt.
Din arbejdsplads

kom langsomt tilbage

Aftal hvordan du langsomt kan komme tilbage og genoptage arbejdet. Vær opmærksom på, om der er brug for særlige hensyn; hvile, andre opgaver, antal timer, etc. Husk ikke at gå for hurtigt frem og at der kan komme tilbageslag. 
Andre der kan hjælpe

psykolog eller behandler

Du kan  tale med din egen læge, som kan give dig en henvisning, hvis du har behov for det. Nogle kommuner tilbyder stress-behandling til alle borgere.

timeline popup mobile timeline popup desktop

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med din sygemelding?

Du opfordres under hele din sygdom til:

  • Løbende dialog med din arbejdsplads. 
  • At følge virksomhedens sygefraværspolitik. 
  • At deltage i lovpligtige møder og udfylde lovpligtige skemaer.

Lovpligtig sygefraværssamtale senest 4 uger efter første sygedag

syg i 4 uger

Oplysningsskema modtages i E-boks. Sendes senest 8 dage efter modtagelse. 

Det er vigtigt, at du udfylder denne, for at din arbejdsgiver kan få refusion og fortsætte med at udbetale løn. 

syg i 8 uger

1. samtale i jobcentret. Du indkaldes senest 8 uger efter første sygedag. Afgørelse om sygedagpenge besluttes herefter. 

Opfølgning ved min. fire samtaler i jobcentret de første seks måneder. Derefter individuelt vurderet. 

syg i 22 uger

Revurdering af retten til sygedagpenge efter 22 ugers fravær.