Gode råd til dig der skal håndtere en sag om seksuel chikane

Er en af dine medarbejdere involveret i en sag om seksuel chikane, eller oplever du seksuel chikane i dit team eller på din arbejdsplads? Vi giver dig 8 gode råd til, hvordan du håndterer seksuel chikane som leder, hvis det pludseligt kommer tæt på.

Selvom I behandler hinanden professionelt og respektfuldt i teamet eller på arbejdspladsen, kan der opstå situationer, hvor du som leder skal håndtere seksuel chikane. 

Vores erfaring er, at jo hurtigere du handler, og jo bedre arbejdspladsen og du som leder er klædt på til at håndtere seksuel chikane, jo større er sandsynligheden for, at indsatsen får et positivt udfald. Både for arbejdspladsen og de involverede medarbejdere.


Her får du 8 gode råd til, hvordan du skal håndtere seksuel chikane som leder:

Tag alle henvendelser alvorligt
Seksuel chikane er ofte tabubelagt, og det kan derfor være svært at sige det højt, både for den som føler sig krænket, eller den der anklages for at krænke. Det gælder også for vidner.
Tag derfor alle henvendelser om seksuel chikane alvorligt, undgå at bagatellisere oplevelsen og håndtér det med respekt og forståelse.

Du kan fx sørge for, at de involverede har mulighed for at tale om oplevelserne med kompetente personer, de har tillid til. Det kan være kolleger, jeres arbejdsmiljørepræsentant, personer fra HR eller eksterne rådgivere.


Undersøg hvad der skete
Start med at undersøge forholdene og afdække de faktiske handlinger og de involverede personers opfattelse af, hvad der skete. Forsøg at få alle parter, herunder eventuelle vidner, til at beskrive hvad der skete. Undgå at afdækningen kommer til at handle om beskyldninger eller hårde vurderinger af personlige egenskaber og opførsel.

Det er vigtigt, at du er med til at foretage en upartisk undersøgelse. Alle involverede skal føle, at deres version af historien bliver hørt og taget alvorligt. Det er helt naturligt, at der vil være forskellige opfattelser af en sag eller en konflikt. 

I vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du lære mere om, hvordan du undersøger sagen trin for trin og tager snakken med de involverede

Hvis I har en HR-funktion eller HR-afdeling, er det er godt sted at starte med at bede om hjælp. Det kan også være en god ide at inddrage en ekstern mægler til konfliktløsning.Tag hånd om dine medarbejdere
Tag hånd om dine medarbejdere, både dem der er involveret i sagen, eventuelle vidner og de andre medarbejdere i teamet. 

 

Grove krænkende handlinger kan være traumatiserende, og der kan være brug for at tilbyde psykisk førstehjælp til nogle eller flere medarbejdere. Her er det din arbejdsgiver, der skal sørge for, at der er psykologisk førstehjælp til rådighed.


Hold fast

Seksuel chikane er uacceptabel adfærd, som skal høre op med det samme. Som leder skal du være med til at gå forrest og bryde tabuet om seksuel chikane. 

Selvom det kan være ubehageligt, skal du som leder stille høje krav til dine medarbejdere om, at der er nultolerance over for seksuel chikane. Du skal turde sige det højt og blive ved med at synliggøre det.

Det er vigtigt, at det ikke bliver medarbejdernes individuelle holdninger eller laveste fællesnævner, der sætter dagsorden.

 

Du kan downloade kodekset om seksuel chikane og gøre det tydeliggøre, at I ikke accepterer krænkende adfærd


Søg løsninger
Det er ikke afgørende at udpege syndebukke eller få hævn. Derimod er det din opgave som leder at søge løsninger.

Er der tale om misforståelser, som ikke er blevet håndteret, kan en dialog mellem de involverede være en løsning. I andre tilfælde kan sagen måske løses med en undskyldning. 

Hvis der derimod er tale om alvorlige krænkelser, kan du som leder være med til at anvende sanktioner over for krænkeren som fx påtale, advarsel, opsigelse eller bortvisning.

I vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane, kan du læse mere om, hvad du stiller op med en medarbejder, der har krænket en anden 

Brug din erfaring til at forebygge
Sager om seksuel chikane kan være hårde at komme igennem, men efterfølgende kan både du og dine kolleger trække på jeres erfaringer. Er der noget, I kan gøre for at forebygge? Var I godt nok klædt på, eller har I måske brug for en beredskabsplan, hvis der sker noget lignende igen?

Sørg for, at I gør det til en fælles opgave at forebygge seksuel chikane. Medarbejderrepræsentanter, herunder tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanterne, har også et ansvar for at være aktive med at drive en kultur uden seksuel chikane.

I kan fx bede alle jeres ledere på arbejdspladsen om at gennemføre vores digitale kursus om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane.
Du kan også læse mere om forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger på Arbejdstilsynets hjemmeside