Medlemshistorie: Når sproget bliver krænkende

Hos Lederne mener vi ikke, at tilfælde af seksuel chikane skal gemmes væk, da ærgerlige tilfælde af chikane kan blive til gode erfaringer i forebyggelsesarbejdet. Derfor går Lederne foran med nogle eksempler på sager samt de misforståelser og dilemmaer, der kan ligge i sagerne. Denne case omhandler en episode, hvor ansatte påvirkes af en mandlig afdelingsleders krænkende sprogbrug.

en større arbejdsplads har flere medarbejdere i længere tid været påvirket af en mandlig afdelingsleders krænkende sprogbrug. 

Hans ytringer er ofte med seksuelle undertoner og er en fast del af hans daglige jargon. 

De ansatte tager initiativ til at begrænse afdelingslederens sprogbrug, som de finder grænseoverskridende. De er opmærksomme på ikke at sige ting, der kan anspore ham til at komme med flere seksuelle kommentarer, for selvom de ved flere lejligheder har sagt fra overfor hans sprog og opførsel, føler de ikke, at han respekterer deres ønsker. 

Under en jobsamtale kommer han ligeledes med seksuelle kommentarer til en kvindelig ansøger, hvilket resulterer i, at hun efterfølgende trækker sin ansøgning tilbage.

Afdelingslederen bliver derfor indkaldt til en samtale, og i den forbindelse bliver han opsagt med henvisning til sin adfærd. Han erkender sit sprogbrug, men mener det blot er for sjov, samt at det heller ikke er unormalt for de kvindelige medarbejdere på arbejdspladsen at tale med seksuelle undertoner.

Tonen er ingen undskyldning

Malene Saaby, Teamchef og advokat hos Lederne
Hvordan hjalp I medlemmet med at forhandle fratrædelsesaftalen med sin arbejdsplads?
- I den konkrete situation kunne det ikke udelukkes, at der – ud fra en juridisk vurdering – reelt var tale om seksuel chikane. Lederen ville dog helst forhandle med sin arbejdsplads på egen hånd, men vi rådgav ham før og efter forhandlingen.

I hvor høj grad kan lederen dække sig ind under, at der er tale om et allerede eksisterende sprogbrug på arbejdspladsen?
- Efter skærpelsen af ligebehandlingsloven trådte i kraft, må man ikke tage hensyn til arbejdspladsens karakter og generelle omgangstone i sin vurdering af seksuel chikane på arbejdspladsen. Hvis der i en skurvogn hænger billeder af nøgne kvinder, og der for eksempel er en ansat, som ikke føler sig tilpas med det, er det ikke ok. Derfor kan man som leder ikke dække sig ind under, at det er traditionen eller tonen på arbejdspladsen.

LÆS OGSÅ: Medlemshistorier: En flirt, der gik for vidt

Du bør ikke skabe usikkerhed med dit sprogbrug

Michael Uhrenholt, Teamchef og ledelsesrådgiver hos Lederne
Hvilke overvejelser skal jeg som leder gøre mig omkring mit sprogbrug på arbejdspladsen?
- Som leder er du ansat til at udføre et job − at lede dine medarbejdere − og for at lykkes med det skal dine medarbejdere performe bedst muligt. Hvis du med dit sprog skaber usikkerhed og utryghed, performer de dårligere. I dette tilfælde gør lederen ikke sit job ordentligt. De ansatte har ikke tillid til hans dømmekraft, og blandt de vigtigste elementer i en leders samarbejde med sine ansatte er tillid. Ifølge undersøgelser er det netop tryghed, tillid og respekt, der kendetegner velfungerende danske arbejdspladser. 

Mange arbejdspladser praler i dag af at have højt til loftet og en uformel tone. Burde der så ikke være plads til en lidt mere bramfri omgangstone?
- Der vil nok være nogle, der tolker højt til loftet som nedgørende og sexistisk, men for den gode leder betyder det, at de ansatte har ret til at udtrykke deres mening med respekt for andre, samt at det er tilladt at sige fra. Bliver tonen for hård på arbejdspladsen, vil man se, at der er medarbejdere, der putter sig. Det kan godt være, at en leder og en udvalgt skare af medarbejdere har det sjovt, men det skaber noget, som ikke gavner virksomheden på den lange bane.

Bør arbejdspladser indføre en politik for god opførsel? 
- Det kan være en god støtte for ledere og medarbejdere. I dette tilfælde bør en fra den øverste ledelse dog først og fremmest sætte sig ned og tale med lederen og gøre ham det klart, at tonen er uacceptabel og skal ændres. Som ledelsesrådgiver ville jeg foreslå lederen at søge hjælp f.eks. hos en coach eller en terapeut med henblik på at ændre sit sprog og adfærd. For der må være en grund til, at han omgås andre mennesker på den måde. Hvis du respekterer en person, taler du ikke seksuelt krænkende til vedkommende.

LÆS OGSÅ: Medlemshistorier: Når direktøren går over grænsen

Fakta

I 2018 svarede 3,6% af danske beskæftigede, at de havde været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Heraf svarede halvdelen, at de havde været udsat for seksuel chikane fra borgere/kunder, som de kom i kontakt med gennem deres arbejde. 38 procent svarede, at den seksuel chikane kom fra en kollega, og for 15 procents vedkommende havde de været udsat for den seksuelle chikane fra en leder.

Kvinder har en højere risiko for at blive udsat for seksuel chikane end mænd, men mænd bliver også udsat.

Blandt kvinder i aldersgruppen 18-34 år findes en særlig stor andel, der har været udsat for seksuel chikane.

(Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø; Arbejdsmiljø og Helbred 2018)

Læs mere om forebyggelse af seksuel chikane

Ledernes mod seksuel chikane

Lederne har formuleret et kodeks med seks anbefalinger til forebyggelse og håndtering, som virksomheder kan bruge i arbejdet med at forebygge seksuel chikane. Som virksomhed har I mulighed for at downloade kodekset, indsætte logo, printe kodekset og hænge det op.