Har du ikke fået din løn?

Du har selvfølgelig krav på at få udbetalt din løn til tiden. Får du ikke det, skal du reagere med det samme.

Lønberegner: ikke får nok i løn

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler din løn rettidigt, skal du gøre følgende:

 • Kontakt din arbejdsgiver med det samme og få oplyst årsagen til lønnens udeblivelse
 • Hvis du ikke får udbetalt din løn omgående derefter, skal du kontakte os
 • Efter aftale med dig kontakter vi din arbejdsgiver med en påkravsskrivelse, som indeholder en kort betalingsfrist for udbetaling af din løn
 • Du skal fortsætte med at arbejde i dagene, hvor din arbejdsgiver har frist til at betale.

For at kunne hjælpe dig bedst muligt, har vi brug for disse oplysninger, når du kontakter os:

 • Årsagen til, at du ikke har fået udbetalt din løn ifølge din arbejdsgiver 
 • Dine tre seneste lønsedler, samt din seneste lønseddel for december
 • Din ansættelseskontrakt
 • Eventuelt din opsigelse

Sådan håndterer vi din sag:

 1. Når du kontakter os, drøfter vi sammen, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges – herunder om du ønsker at fortsætte i din stilling, eller om du ønsker at ophæve ansættelsesforholdet.

 2. Lederne sender herefter et betalingspåkrav til arbejdsgiver med en frist på tre til fem dage. Hvis din arbejdsgiver fortsat ikke udbetaler din løn, kan du, afhængigt af påkravets indhold, allerede herefter være ude af ansættelsesforholdet.

 3. Såfremt din arbejdsgiver ikke betaler i henhold til påkravet, opgør vi dit krav og fremsender til arbejdsgiver en yderligere skrivelse, som eventuelt indeholder et varsel om indgivelse af konkursbegæring med en betalingsfrist på op til ti dage.

 4. Hvis virksomheden fortsat ikke betaler, og det er tydeligt, at virksomheden er insolvent – det vil sige ude af stand til at betale sin gæld – vil vi på dine vegne indgive en konkursbegæring imod virksomheden, så du kan få dit tilgodehavende dækket af Lønmodtagernes Garantifond og konkursboet. Hvis virksomheden ikke er insolvent, vil vi rette henvendelse til virksomheden eller dennes arbejdsgiverorganisation.