Orlov

Orlov fra arbejde kaldes også tjenestefrihed. Reglerne for orlov afhænger af, om du er privat eller offentligt ansat, samt hvilket hverv du eventuelt skal varetage under orloven. Læs her, hvilke regler der gælder for dig.


Kvinde slapper af i lænestol

Får du bevilget orlov, er det din arbejdsgivers ansvar, at der findes en ledig stilling til dig inden for samme ansættelsesområde, når du vender tilbage. Du kan opsiges på samme vilkår som andre ansatte under din orlov. 

Der findes forskellige muligheder for at tage orlov afhængig af, om du er offentligt eller privat ansat. Der gælder desuden særlige regler, hvis du skal udstationeres, aftjene værnepligt eller varetage borgerligt ombud. Orlov gives som udgangspunkt uden løn.

Hvis du er privat ansat

Du har som udgangspunkt ikke ret til orlov som privat ansat. Der kan dog være tale om, at du er omfattet af en overenskomst eller en særlig personalepolitik på din arbejdsplads, der gør det muligt for dig at tage orlov som privat ansat. Der gælder særlige regler, hvis du skal varetage borgerligt ombud, som du kan blive klogere på længere nede på siden.

Har du ikke ret til orlov, kan du forhandle dine orlovsmuligheder med din arbejdsgiver.

Hvis du er offentligt ansat

Som offentligt ansat har du ret til orlov, såfremt det ikke strider imod arbejdsgiverens interesser. Det betyder, at din arbejdsgiver skal begrunde et afslag på din anmodning om orlov. Afslaget skal argumentere for, at din orlov vil være til ulempe for din arbejdsgiver eller arbejdsplads.

Som offentligt ansat har du ingen tidsbegrænsning på din orlov. Når det gives, er det dog mest almindeligt at give orlov op mod ét år ad gangen og bede dig om at give et varsel for, hvornår du vender tilbage til arbejde. 

Læs om dine muligheder for orlov

Hvis du er offentligt ansat og skal arbejde i udlandet

Skal du arbejde i udlandet?

Hvis du ønsker orlov i forbindelse med arbejde i udlandet, har du krav på tjenestefrihed, hvis du:

  • Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene

  • Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med

  • Ansættes i Grønlands Hjemmestyre.


Din ægtefælle eller samlever har samme mulighed for at få tjenestefri og rejse med dig, hvis han eller hun er offentligt ansat. 

Retten til tjenestefrihed for offentligt ansatte omfatter også ansatte, der ikke udstationeres, men ansættes i udlandet inden for de samme områder, som nævnt ovenfor.

Borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et hverv, der er pålagt af det offentlige, og er et, som du har pligt til at varetage. Eksempler på borgerligt ombud kan være hverv som nævning, domsmand eller borgmester.

Om du har krav på tjenestefrihed i forbindelse med et borgerligt ombud afhænger af din ansættelsesform. Ligeledes afhænger din mulighed for løn under orloven også af din ansættelse, og om du modtager vederlag for det borgerlige ombud.

Der gælder følgende regler:

  • Hvis du er privatansat, vil din arbejdsgiver normalt ikke kunne modsætte sig, at du holder tjenestefri. Men din arbejdsgiver har mulighed for at afslå, hvis han eller hun har afgørende grunde af hensyn til virksomheden, 
  • Hvis du er offentligt ansat, har du ret til tjenestefrihed,
  • Hvis du er medlem af en kommunalbestyrelse, har du ret til fravær fra dit arbejde.


Hvis du har brug for rådgivning om dine rettigheder og muligheder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

 

Værnepligt og værneret

Du har ret til fravær, når du skal aftjene din værnepligt.

Din arbejdsgiver må ikke opsige dig på grund af aftjening af værnepligt. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis det alligevel sker.

Lad Ledernes jurister gennemgå din opsigelse

 

Lederne kan gennemgå din opsigelse. I 2022 gennemgik vores jurister 4.242 opsigelser

Er du blevet opsagt?

Lad Lederne gennemgå din opsigelse, hvis du er blevet opsagt under orlov. Du får svar inden for to hverdage.

Lederne tilbyder juridisk rådgivning inden for 24 timer på hverdage

Har du spørgsmål om orlov?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Vi kender reglerne og kan rådgive dig om dine ansættelsesvilkår og rettigheder

Sygdom og fravær

Hvis dine pårørende kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, har du i nogle tilfælde ret til fravær fra dit arbejde.

Far med barn | Lederne

Barselsorlov

Både mænd og kvinder har ret til orlov fra deres arbejde, når de bliver forældre. Få viden om dine rettigheder til barselsorlov.

Mor og søn i mark | Lederne

Feriereglerne

Som funktionær er du omfattet af ferieloven, der sikrer dig ret til fem ugers ferie. Læs om reglerne for ferie her.

Opdateret: 19.08.2022