Mit Lederne

Større afskedigelsesrunder

Regler om masseafskedigelse

Når en virksomhed skal afskedige en større gruppe medarbejdere inden for en periode på 30 dage, skal det ofte ske efter reglerne i Lov om Masseafskedigelse.

Formålet med masseafskedigelsesloven er at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser samt sikre de opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår. Loven indeholder derfor en procedure for orientering og forhandling med medarbejderne og deres repræsentanter.

Læs mere om loven

Hvornår træder loven i kraft?

Lov om Masseafskedigelser bruges, når en virksomhed inden for en periode på 30 dage planlægger at afskedige en større gruppe medarbejdere. Konkret skal gruppen af opsagte medarbejdere udgøre:

  • mindst 10 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 20 og færre end 100 lønmodtagere,
  • mindst 10 procent af lønmodtagerne i en virksomhed, der normalt beskæftiger mindst 100 og færre end 300 lønmodtager, eller
  • mindst 30 personer i en virksomhed, der normalt beskæftiger flere end 300 lønmodtagere.

Selvom gruppen af opsagte medarbejdere ikke opfylder ovenstående betingelser, kan der stadig være tale om en masseafskedigelse. Det skyldes, at de enkelte afdelinger i nogle tilfælde også kan forstås som "driftsenheder", hvilket medfører, at de betragtes som selvstændige virksomheder i lovens forstand. Hvis eksempelvis alle medarbejderne i en driftsenhed afskediges, udgør gruppen af opsagte medarbejdere 100 procent af en virksomhed, selvom gruppen ikke opfylder de ovenstående punkter i den overordnede arbejdsgivende virksomhed.

Hvis du er i tvivl, om der er tale om en masseafskedigelse i virksomheden, er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til Lederne

Sådan optælles medarbejdere i virksomheden

Når virksomheden skal danne sig et overblik over antallet af medarbejdere, er der visse regler for optællingen.

Alle medarbejdere indgår i optællingen, uanset om de er fastansat eller tidsbegrænset ansat. Det gælder også, uanset om de er beskæftiget på fuld- eller deltid i virksomheden.

Virksomhedens administrerende direktør tæller ikke med i opgørelsen af antal medarbejdere. Den administrerende direktør er således ikke omfattet af reglerne i masseafskedigelsesloven. Det gælder også øvrige medlemmer af direktionen, hvis de refererer direkte til bestyrelsen.

Orientering og forhandling

Virksomheden skal orientere og forhandle med medarbejderne og deres repræsentanter, inden den kan gennemføre de planlagte afskedigelser. Hvis mindst 50 procent af virksomhedens medarbejdere skal afskediges, kan virksomheden dog tidligst gennemføre afskedigelserne 21 dage efter den har orienteret medarbejderne første gang.

Hvem deltager i forhandlingerne?
Virksomhedens medarbejderrepræsentanter skal deltage ved forhandlingerne. Formålet med forhandlingen skal være at undersøge muligheden for at undgå eller begrænse de planlagte afskedigelser. Derudover vil formålet også være at skaffe de opsagte medarbejdere de bedst mulige vilkår – eksempelvis godtgørelse, bonus eller efteruddannelse. Lederne har udarbejdet en huskeliste, som du kan bruge, hvis du deltager i forhandlingerne.

Huskeliste ved forhandlinger

Forhandlingsprocessen behøver som udgangspunkt ikke at have en bestemt varighed, så længe der er tale om egentlige forhandlinger. Det er vores erfaring, at forhandlingsprocessen ofte kan gennemføres i løbet af en kort periode.

Pligten til forhandling indebærer ikke nogen pligt til at nå et bestemt forhandlingsresultat.

Husk at du som forhandlingspart har tavshedspligt om de oplysninger, som du modtager under forhandlingerne, i det omfang oplysningerne er givet som fortrolige.

Hvis virksomheden ikke overholder reglerne

Det har ikke betydning for afskedigelsernes gyldighed, hvis en virksomhed ikke overholder reglerne i masseafskedigelsesloven. Medarbejderne vil fortsat være opsagt, men vil have krav på en godtgørelse svarende til 30 dages løn. Godtgørelsen nedsættes dog med den løn, som medarbejderen modtager i en eventuel individuel opsigelsesperiode. Derfor er denne regel sjældent relevant for funktionærer, som i forvejen har et individuelt opsigelsesvarsel på mindst en måned – og ofte længere.

Hvis du er i tvivl om hvilke regler der gælder, så kontakt os.

Skriv til Lederne

Opdateret: 15.08.2019