Mit Lederne

Større afskedigelsesrunder

Huskeliste ved forhandlinger

Skal du deltage i forhandlinger som led i en masseafskedigelse? Listen indeholder en række forhold, som vi anbefaler, at forhandlingsparterne tager i betragtning under det igangværende forhandlingsforløb.

Huskeliste

 • Hvornår forventer virksomheden at have en endelig plan for afskedigelsesforløbet?
 • Hvornår forventer virksomheden at orientere den enkelte medarbejder om vedkommendes opsigelse?
 • Er der mulighed for at give et forlænget varsel til medarbejderne?
 • Er der mulighed for, at medarbejderne kan fritstilles i opsigelsesperioden? Fritstilling kan eventuelt tilbydes uden modregning og eventuelt med mulighed for at medarbejderen kan tage arbejde hos en konkurrent.
 • Er der mulighed og interesse for, at medarbejdere kan tilbydes job i virksomhedens andre afdelinger?
 • Er der særlige regler, hvis en medarbejder bliver langtidssygemeldt i opsigelsesperioden?
 • Er der særlige regler for afvikling af ferie i opsigelsesperioden?
 • Er der mulighed for, at virksomheden kan tage specifikke hensyn til medarbejdere med særlige behov? Eksempelvis enlige forsørgere, ansatte ægtefæller, medarbejdere med nedsat arbejdsevne og kommende efterlønnere.
 • Er der mulighed for at give en særlig fratrædelsesgodtgørelse til medarbejderne, udover den godtgørelse medarbejderen har ret til som følge af funktionærlovens § 2a og/eller Lederaftalens § 12?
 • Har virksomheden en plan for håndtering og særlig aflønning, hvis forventede frister i afskedigelsesforløbet ikke overholdes?
 • Er der mulighed for at honorere ekstraordinært overarbejde, som opstår som følge af særlige frister? Husk på at betaling for overarbejdstimer modregnes i dagpenge og efterløn, så derfor anbefaler vi, at medarbejderne i stedet får timerne udbetalt som en ekstra bonus.
 • Er der mulighed for at tilbyde stay on-bonus til opsagte medarbejdere, der bliver i virksomheden, til opsigelsesperioden udløber? Eventuelt kan bonussen udbetales løbende eller pro rata, hvis medarbejderen når opfylde en del af perioden.
 • Er der mulighed for at tilbyde medarbejderne efteruddannelse? Det kan eksempelvis være AMU-eller VEU-kurser eller kurser fra Ledernes KompetenceCenter.
 • Er der mulighed for at tilbyde karriererådgivning, outplacementforløb eller hjælp til jobsøgning til medarbejderne? Vi anbefaler, at der bliver opsat en beløbsramme og frit valg af udbyder ved et eventuelt outplacement-forløb.
 • Er der aftalt et besøg fra det lokale jobcenter?

Opdateret: 15.08.2019