Tjekliste til nedsat tid

Din arbejdstid har indflydelse på mange aspekter af dine ansættelsesvilkår. Vi har samlet en tjekliste til dig med nogle af de vigtigste punkter, du skal være opmærksom på, hvis du skal på nedsat tid.

Der kan være flere grunde til at indgå en aftale om nedsat tid. Det er vigtigt, at du får aftalen om nedsat tid på skrift for at skabe klarhed om årsag, varighed og omfang.

Hvad skal du være opmærksom på?

 

Når du indgår en aftale om nedsat tid, skal du være opmærksom på, at det kan have indflydelse på dine andre ansættelsesforhold udover selve arbejdstiden. Nedsat arbejdstid kan blandt andet have indflydelse på din:

  • Løn

  • Ferie

  • Fratrædelse og opsigelse

  • Pension

  • Barsel

Herunder er en tjekliste med nogle af de vigtigste ting i dit ansættelsesforhold, som du skal være opmærksom på, hvis du indgår en aftale om nedsat arbejdstid.

Tjekliste

Løn

Nedsat tid vil højst sandsynligt medføre en nedgang i lønnen. Vær opmærksom på, om din lønnedgang er forholdsmæssig – svarer den til den nedsatte tid.

Mere om løn

Ferie

Sker der en ændring i din arbejdstid (eller i dit arbejdsomfang) fra tidspunktet, hvor dine feriedage optjenes, til tidspunktet, hvor netop disse feriedage afholdes, skal din løn under ferien reguleres, så den afspejler din beskæftigelsesgrad på ferieoptjeningstidspunktet.

Eksempelvis: Har du optjent 5 dages ferie, mens din beskæftigelsesgrad var på 37 timer pr. uge, og afholdes disse 5 feriedage (hos samme arbejdsgiver), efter, at du er overgået  en 32 timers arbejdsuge, da du er berettiget til løn under ferien, som svarer til 37 timer (og ikke blot 32  timer) - beregnet ud fra dit aktuelle lønniveau på ferieafholdelsestidspunktet (altså ikke ud fra lønnen på optjeningstidspunktet).

Læs mere om ferie

Bonus

Hvis du har en bonusordning, skal du overveje, hvilke konsekvenser en aftale om nedsat tid og løn får for dine muligheder for at opnå bonussen. Dine mål bør reguleres, så de passer til den tid, du har til rådighed for at nå dem.

Læs mere om resultatafhængig løn

Fratrædelse og opsigelse

Har du ret til godtgørelse ved fratrædelse, beregnes den på baggrund af din løn på nedsat tid, medmindre der står andet i din kontrakt. Hvis virksomheden går konkurs, dækker Lønmodtagernes Garantifond også på baggrund af den lavere løn.

Læs mere om opsigelse
Læs mere om konkurs

Arbejdsskader

Hvis du kommer ud for en arbejdsrelateret ulykke eller bliver ramt af sygdom som følge af dit job, kan din ret til erstatning blive påvirket af den nedsatte arbejdstid.

Hvis du har arbejdet på lavere tid til lavere løn i perioden op til skaden eller sygdommen, kan du risikere, at beregningen sker på grundlag af den lavere indkomst.

Læs mere om arbejdsskader

Pension

Nedsat arbejdstid betyder forholdsmæssig mindre pensionsindbetaling og dermed lavere pensionsudbetaling, når den tid kommer. Du kan prøve at aftale med din arbejdsgiver, at der skal ske fuld pensionsindbetaling, selv om grundlønnen reduceres.

Læs mere om Lederpension

Barsel

Hvis du får barselsdagpenge, bliver beløbet regnet ud efter, hvor mange timer du arbejder om ugen. Det vil sige, at du får forholdsmæssigt mindre i barselsdagpenge, hvis du er på nedsat tid.

Læs mere om barsel

Dagpenge, efterløn og lønsikring

En aftale om nedsat arbejdstid og løn kan have konsekvenser for din ret til dagpenge, efterløn og eventuel lønsikring. Kontakt altid din a-kasse for at få afklaret, hvad det vil betyde i din situation.

Læs mere om dagpengeLæs mere om efterløn

Skal du på nedsat tid

Hos Lederne er vi klar til at hjælpe og rådgive dig i din situation. Vi anbefaler, at du kontakter os, før du indgår en aftale om nedsat tid. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

ændringer i din kontrakt? få rådgivning hos lederne

Det er vigtigt, at du kontakter os for råd og vejledning, når du står over for ændringer i dine ansættelsesforhold – helst inden du skriver under på en aftale.

Opdateret: 12.05.2023