Arbejdstid

Arbejdstiden er ikke direkte fastsat i lovgivningen, hvilket betyder, at den skal fastlægges i din kontrakt eller efter kollektive overenskomster. Hos Lederne kan vi hjælpe dig med at undersøge, om din kontrakt indeholder bestemmelser om fast arbejdstid og regler for betaling af overarbejde.


Ur | Lederne

Regler for din arbejdstid
Den normale arbejdstid er 37 timer per uge. Arbejdstiden ligger for mange fra mandag til fredag i et tidsrum fra kl. 6.00-18.00. Frokostpausen er normalt på 30 minutter. For offentligt ansatte vil frokostpausen være betalt som almindelig arbejdstid, mens de fleste privatansatte selv betaler for deres frokostpause. Det kan dog variere fra arbejdsplads til arbejdsplads.

På det private område er arbejdstiden ikke reguleret i lovgivningen, men fastsættes derimod i din kontrakt eller i en overenskomst. Lovgivningen har dog fastsat følgende regler:

  • Du må ikke arbejde mere end gennemsnitligt 48 timer per uge i en periode på fire måneder
  • Ansatte skal have en daglig hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for 24 timer
  • Du har ret til et ugentligt fridøgn

Værd at vide om din arbejdstid

Hvis du ikke har indgået en aftale om overarbejde

Hvis du ikke har indgået en aftale om honorering og/eller afspadsering af overarbejde, vil udgangspunktet være, at din arbejdstid betragtes som "jobløn". Det betyder, at du ikke har ret til afspadsering og/eller betaling for overarbejde. Dette er efterhånden ret udbredt i lederkontrakter, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved forhandlingen af din løn skal tages højde for dit eventuelle overarbejde. Af denne grund bør du forsøge at afstemme med virksomheden, hvor meget merarbejde, du skal forvente samt om der er særlige tidspunkter (spidsbelastningsperioder), hvor virksomheden erfaringsmæssigt ved, at der må påregnes merarbejde.

1, maj, Grundlovsdag, jul og nytår

 Du har ikke automatisk ret til at holde fri med løn på disse dage:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Juleaftensdag
  • Nytårsaftensdag

Det gælder, uanset om du er privatansat eller offentlig ansat.

Du har ret til at holde fri med løn, hvis:

  • Det fremgår af din ansættelseskontrakt, overenskomst eller arbejdstidsaftale
  • Det er en lokal aftale eller en kutyme i virksomheden eller
  • Det fremgår af personalehåndbogen eller lignende.
Nedsat tid

Dine arbejdstid har indflydelse på mange af dine ansættelsesvilkår. Der kan være mange grunde til at indgå en aftale om nedsat tid, men det er vigtigt, at du får aftalen på skrift, så der er klarhed om årsag, varighed og omfang.

Læs mere om, hvad du skal være opmærksom på ved nedsat tid

Regler for overarbejde

Hvis din arbejdstid ikke fremgår af din kontrakt eller i en overenskomst, har du som udgangspunkt ingen øvre arbejdstid. Det samme gælder for betaling af overarbejde. Fremgår honorering ved overarbejde ikke i din kontrakt eller i en overenskomst, har du ikke krav på at blive honoreret. Vær dog opmærksom på, at dette bør afspejle sig i din løn, så du får en højere grundløn.

Vi anbefaler, at du i din ansættelseskontrakt altid aftaler din arbejdstid samt regler for honorering ved overarbejde. Vi råder dig til at fastsætte en normal arbejdstid på 37 timer ugentligt.

Har du spørgsmål til din arbejdstid eller betaling af overarbejde, er du altid velkommen til at kontakte os.

lad lederne gennemgå din kontrakt

Send din nye eller ændrede kontrakt til gennemsyn hos vores juridiske konsulenter og få hjælp inden for 24 timer på hverdage.

Har du spørgsmål til din arbejdstid

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Opdateret: 21.09.2022