Dine rettigheder under graviditet

Under din graviditet er du sikret en række rettigheder, der beskytter dig gennem ligebehandlingsloven.

Du har blandt andet ret til at gå til graviditetsundersøgelser, samt til at få løn eller dagpenge, hvis du bliver syg eller mister barnet. Din arbejdsgiver kan desuden ikke opsige dig med graviditeten som begrundelse. Læs mere om dine rettigheder og muligheder nedenfor.

Kvinde sidder i stol

Hvis du bliver opsagt under graviditet eller barsel

Du er beskyttet af ligebehandlingsloven, når du er gravid eller i fertilitetsbehandling.

Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan opsige dig med graviditet, mulig graviditet eller barsel som begrundelse. Det betyder ikke, at du er sikret mod at blive opsagt – blot at din graviditet ikke kan være opsigelsesgrundlaget.

Bliver du opsagt under din graviditet eller barsel, anbefaler vi, at du kontakter os, så du kan få den nødvendige rådgivning. På hverdage får du svar inden for 24 timer.

Graviditetsundersøgelser

Du har ret til at gå til graviditetsundersøgelser i forbindelse med din graviditet. Du har ret til fravær fra arbejdet, hvis undersøgelsen ikke kan lægges uden for arbejdstiden. Du skal blot huske at give din arbejdsgiver besked, når du skal til graviditetsundersøgelse.

Du har ikke krav på løn, når du går til graviditetsundersøgelser, men derimod ret til at modtage dagpenge for den tid, du er fraværende. Uanset om det er løn eller dagpenge, er det din arbejdsgiver, der udbetaler. Vores erfaring viser, at arbejdsgivere oftest vælger at udbetale løn.  

Sygdom under graviditet

Hvis du bliver syg under din graviditet, har du krav på fuld løn. Det gælder også, hvis din sygdom skyldes din graviditet, hvis dit arbejde medfører en risiko for barnet, eller hvis graviditeten på grund af offentligt fastsatte bestemmelser forhindrer dig i at varetage dit arbejde, og din arbejdsgiver ikke har tilbudt dig en anden passende beskæftigelse. Offentlige fastsatte bestemmelser er bestemmelser om specifik udførelse af dit arbejde eller omstændigheder omkring udførelsen af dit arbejde, som du på grund af din graviditet ikke er i stand til.

I det tilfælde, hvor din læge vurderer, at dit arbejde kan medføre en risiko for dit ufødte barn, kan din læge udstede en fraværsmelding.

Hvis du i din kontrakt er omfattet af 120-sygedagsreglen, kan din arbejdsgiver ikke benytte sig af denne regel, når det drejer sig om graviditetsbetinget sygdom. 120-sygedagsreglen er en regel, der giver arbejdsgiveren ret til at opsige med forkortet opsigelsesvarsel, hvis du har været syg i 120 dage i løbet af et år.

Har du spørgsmål til din barsel?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig med dine rettigheder under graviditet. Har du spørgsmål til planlægning af din barsel, må du meget gerne have den klar. Ring til os på 3283 3643 eller skriv til os.