Barsel for flerlingeforældre

Der er flerlinger på vej – stort tillykke!

Når du bliver forælder, har du ret til 24 ugers orlov fra jobbet. 11 af de 24 uger er øremærket mor og far/medmor, de sidste 13 uger er ikke øremærkede og kan derfor overføres til den anden forælder.

Som forælder til tvillinger, trillinger, firlinger mv. har du yderligere ret til 13 ugers ekstra flerlingeorlov - det samme har den anden forælder. Det gælder uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller ledig.

De i alt 26 ugers ekstra flerlingeorlov skal deles med 13 uger til jer hver og kan altså ikke overføres mellem jer som forældre. 

Den ekstra orlov skal holdes inden børnene er et år.

Prøv Ledernes barselsberegner

Spørgsmålene kan være mange, når man står over for en familieforøgelse og en periode med barselsorlov.

Flerlingeorlov til en social forælder

De 13 ugers ekstra flerlingeorlov kan dog overføres til en eller flere såkaldte ’social forældre’. Det vil sige en person, der har en forældrelignende relation til barnet, uden at være juridisk forælder.

Den sociale forælder skal holde orloven, inden børnene er et år.

Læs mere om sociale forældre og barsel for LGBT+-familier

Flerlingeorlov til soloforælder

Er du soloforælder og venter tvillinger, får du også 13 ugers ekstra flerlingeorlov. Orloven skal holdes inden børnene er et år. 

Derudover kan du som soloforælder søge om yderligere 13 ugers orlov med ret til barselsdagpenge til et nærtstående familiemedlem eller en social forælder.

Du kan ikke holde mere end 52 ugers orlov med barselsdagpenge, selvom du som soloforælder til flerlinger i alt vil have 59 ugers orlov. Du kan dog have mulighed for at overføre den overskydende orlov til fx et nærtstående familiemedlem. 

Læs mere om barsel som soloforælder

Sorgorlov
Du har ret til sorgorlov, hvis du mister et barn. Det gælder også, hvis barnet er dødfødt.

Hvis I mister ét tvillingebarn ved en dødfødsel, har begge forældre ret til 26 ugers sorgorlov. I en sådan situation, får I ikke 13 ugers ekstra barselsorlov hver, da der ikke længere er to levendefødte børn ved samme fødsel.

Mister I et af børnene efter fødslen, beholder I de 13 ugers ekstra barselsorlov – og har selvfølgelig også ret til 26 ugers sorgorlov.

Det kan være en svær tid at forholde sig til barselsregler, så husk at du altid kan kontakte Lederne. Så hjælper vi dig igennem lovgivningen.

Har du spørgsmål til din barsel?

Vores eksperter sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra kl. 8-17 (fredag kl. 8-16) på telefon 3283 3283. Du kan også skrive til os på Mit Lederne.