Mit Lederne

Barsel

Ferie og orlov

Der gælder forskellige regler om ferie i forbindelse med orlov. Reglerne har indflydelse på din optjening af retten til betalt ferie, samt din mulighed for at holde ferie under orlov.

Nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler, der gælder i hvilke situationer.

 

Sådan optjener du ret til betalt ferie

 

Du optjener retten til betalt ferie i den periode under orloven, hvor du i henhold til aftale eller lovgivning modtager løn fra din arbejdsgiver. For at være berettiget til ferie med løn skal du være ansat hos den samme arbejdsgiver, når du afholder ferien. Det gælder også, selvom du i optjeningsåret kun har modtaget halv eller delvis løn under din orlov.

Hvis du er fratrådt din stilling, før du afholder ferien, vil din feriegodtgørelse på 12,5 % blive beregnet ud fra din indtægt i optjeningsåret. Optjeningsåret, hvor du optjener retten til at holde betalt ferie, følger kalenderåret og løber fra 1. januar til 31. december. Ferieåret, hvor du holder din ferie, løber fra 1. maj til 30. april.

Står du over for en orlovsperiode, og er du i tvivl om dine rettigheder og muligheder i forbindelse med din orlov? Så er du altid velkommen til at kontakte os for rådgivning.

Værd at vide om ferie og orlov

Lederne

Ret til betalt ferie, hvis du er på barselsdagpenge

Hvis din arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale løn, men alligevel udbetaler det, der svarer til barselsdagpenge, eller du modtager barselsdagpenge direkte fra kommunen, har du ikke optjent retten til betalt ferie. Du kan derimod have ret til feriedagpenge fra din a-kasse eller kommunen.

Er du statsansat, gælder der særlige regler for optjening af løn under ferie, mens du afholder barsel. Kontakt os endelig, så vi kan vejlede dig om reglerne.

Ferie mens du har orlov

Du kan som udgangspunkt ikke holde ferie, mens du er på orlov. Ønsker du at holde ferie i orlovsperioden, kan du dog efter aftale med virksomheden udskyde orloven til efter en eventuel ferie.

Der gælder dog enkelte undtagelser for at holde ferie under din orlov:

  • Hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om, at du delvist genoptager arbejdet, har du mulighed for at holde ferie på de dage, hvor du har genoptaget dit arbejde. Du har dog ikke mulighed for at holde din hovedferie i denne periode.

  • Hvis du holder en aftalebaseret udskudt orlov, kan du aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder orloven for at holde ferie. Den retsbaserede udskudte orlov skal holdes sammenhængende, og du kan ikke afbryde den udskudte orlov for at holde ferie.

Læs mere om reglerne for ferie

Opdateret: 18.10.2019