5 gode råd: Sådan viser du som leder, at barsel er for begge forældre

Der skal en kulturændring til, hvis fædrene skal tage en større del af barslen. Og her spiller du som leder en afgørende rolle. Det handler om at vise, at det er lige så legitimt for mændene at holde barsel som for kvinderne.

Der er behov for at fædre tager en større del af barslen – til gavn for alle.

De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at fædre i 2021 i gennemsnit holdt 35,1 dages barsel, mens mødre i gennemsnit holdt 278,2 dages barsel. Det svarer til, at fædre i gennemsnit holder 11% af den samlede barselsorlov og kvinderne 89%.

Det er et problem. Forskning peger nemlig på, at den lange barselsorlov lægger en betydelig dæmper på kvinders løn- og karriereudvikling– og dermed også muligheden for at gå ledervejen.

Barselsreglerne der trådte i kraft i august 2022, og øremærker 11 ugers barsel til både far/medmor og mor, kan forhåbentligt være med til at sætte skub i udviklingen mod en mere ligelig fordeling af barslen.

Men lovgivning gør det ikke alene. Ude på de enkelte arbejdspladser skal der en kulturændring til, hvis vi for alvor skal have mændene til at tage en større del af barslen. Og her spiller du som leder en vigtig rolle. Det er dig (og din arbejdsplads selvfølgelig), der skal tydeliggøre over for medarbejderne, at det er lige så naturligt og legitimt for fædre som for mødre at gå på barsel.

Men hvordan gør du det i praksis? Det får du her fem gode råd til.

 1. Ønsk tillykke
  Når en medarbejder skal være forælder, er lederen typisk den første på arbejdspladsen, der får det at vide. Og her er din første reaktion afgørende. Hvis du tøver, vil medarbejderen få følelsen af at have overbragt en dårlig nyhed. Og det vil næppe fremme lysten til at tage en længere barsel. Lykønskning og glæde på medarbejderens vegne vil derimod gøre et stort indtryk. Derfor er den eneste rigtige reaktion – uanset om det er en kvindelig eller mandlig medarbejder – at sige ”Kæmpestort tillykke!”.
 2. Indkald til en barselssamtale
  Uanset om det er en kvinde eller en mand, der skal på barsel, bør du indkalde til en barselssamtale. Dels for at informere medarbejderen om mulighederne for løn under barsel og sætte vedkommende i kontakt med den rette person i HR. Men også for at gøre det klart, at du ikke ser skævt til medarbejdere, der holder en længere barsel – og at det selvfølgelig også gælder de mandlige medarbejdere.
 3. Fremhæv de gode eksempler
  De færreste mænd, der har været på barsel, har efterfølgende fortrudt deres beslutning. Tværtimod. Langt de fleste er lykkelige over den tid, de har tilbragt sammen med deres barn/børn. Og de historier kan være med til at inspirere andre fædre til at gå samme vej. Så husk at fremhæve de gode eksempler, når en mandlig medarbejder står over for en familieforøgelse.
 4. Vis selv vejen
  Den bedste måde at vise, at barselsorlov er en naturlig del af livet og ikke sætter en stopper for karrieren, er ved selv at holde en god, lang barsel, hvis eller når du får muligheden. Hvis du som leder holder barsel, vil det være nemmere for medarbejderne at træffe det samme valg. På den måde er du nemlig med til at vise, at karriere og barsel sagtens kan gå hånd-i-hånd, og ikke er hinandens modsætninger.
 5. Kommuniker løbende, at barsel er for begge forældre
  Fortæl løbende medarbejderne, at barselsorlov er for begge forældre og en naturlig del af arbejdslivet. For eksempel til medarbejdermøder, på intranettet eller i forbindelse med onboarding af nye medarbejdere. Det kan også være værd at fremhæve jeres barselspolitik i jobopslag. I dag ser mange – især yngre medarbejdere – det som en fordel, når virksomheden tilbyder lige lønmuligheder for alle under barsel. Og i det hele taget arbejder for at fremme en sund balance mellem arbejdsliv og privatliv blandt medarbejderne. Det er blevet et konkurrenceparameter.

Lederstof.dk: Vi delte barslen

Da de to ledere Majbritt og Frank Skov skulle have deres andet barn, valgte de at dele barslen mellem sig. Det handler om at vise, at far er lige så god som mor, fortæller de. Men også om at støtte op om kampen for mere ligestilling på arbejdsmarkedet.