Mit Lederne

Barsel

Barsel for balance

Der er for få kvindelige ledere, og det er et problem for et lille land som Danmark. Kvinderne er nemlig lige så højtuddannede og kvalificerede som mændene. En lige fordeling af barslen er den hurtigste og mest effektive vej til at skabe balance på ledelsesgangene.

Det går stadig for langsomt med ligefordeling af forældreorlov i Danmark

Kønsfordeling på lederposterne er skæv og under en femtedel af lederne i den private sektor er kvinder. Og det er et samfundsmæssigt problem for et lille land som Danmark. Kvinderne er nemlig lige så højtuddannede og kvalificerede som mændene, og dermed får vi ikke talentmassen godt nok i spil, når kvinderne udgør så lille en del af lederne – og i endnu mindre grad bliver topledere.

Vi ved fra forskningen, at kvinders lange barselsorlov lægger en betydelig dæmper på kvinders karriere. Mange går efterfølgende ned i arbejdstid, skifter til den offentlige sektor og tager en langt større del af børnenes sygedage end mændene. Det betyder også, at kvinderne i mindre grad aspirerer til lederstillinger.

Bliv klogere på barselsreglerne som de er i dag

Hvis vi fortsætter den nuværende udvikling uden politisk indgriben, vil der gå over 80 år, før mor og far deler forældreorloven lige. Det har vi ikke tid til at vente på.

Ledernes forslag til implementering af EU-direktivet om øremærket barsel til fædre

Ledelsesråd: sådan fremmer du fædres brug af orlov

Fortæl om arbejdspladsens konkrete muligheder

Sørg for at informere den kommende far om, hvor mange uger fædre har mulighed for at holde orlov med fuld eller halv løn. Det kan også være, at medarbejderen har ferie til gode, som kan afholdes i forbindelse med barsels- eller forældreorlov.

Indkald kommende fædre til en barselssamtale

Indkald kommende fædre til en barselssamtale, fuldstændig som du ville gøre, hvis der var tale om en kommende mor blandt medarbejderne. Her kan du oplyse om mulighederne og signalere, at du selvfølgelig regner med, at han holder mere end de 2 ugers barselsorlov lige efter fødslen.

Oplys fædre om deres rettigheder

Oplysning og overblik er vigtigt for at skabe forandring. Sørg for, at du kan informere eller henvise medarbejderen, der skal være far, til information om rettighederne på området. Det kan for eksempel være i jeres personalehåndbog, i ansættelseskontrakten eller på borger.dk.

Gå foran som det gode eksempel, og tag orlov med dit barn

Vis, at barsels- og forældreorlov er en naturlig del af livet og ikke sætter en stopper for karrieren. Det kan du gøre ved at gå foran og selv holde barsels- og forældreorlov eller italesætte de gode historier. På den måde kan det føles mere naturligt og socialt acceptabelt for fædre at gøre det samme.

Kommuniker internt, at forældreorlov er for begge forældre

Vær opmærksom på, hvordan I taler om barsel og forældreorlov. Benyt oplagte muligheder, såsom medarbejdermøder, afdelingsmøder eller lignende til at opfordre fædre til at tage orlov, og tal generelt positivt om forældreorlov.

Følg med i debatten 

To mennesker der snakker

BARSELSUDSPIL RYKKER IKKE NOK

Vi anerkender, at DA og FH har fundet fælles fodslag om nye regler for fædres barsel i Danmark. Men vi håber, at politikerne går længere. Med EU-direktivet har vi en unik chance for at bane vejen for, at flere kvinder gør karriere. Læs Ledernes forslag til implementeringen af EU-direktivet om orlov her.
Mand med baby på maven og teksten Ligeligt fordelt forældreorlov

VI KAN IKKE VENTE I 80 ÅR

Mere præcist 84 år. Så lang tid vil der gå, før kvinder og mænd deler forældreorloven lige. Og det er alt for langsomt. Flere undersøgelser viser nemlig, at den generelle skæve fordeling af barselsorloven går ud over kvinders løn- og karriereudvikling og hæmmer udviklingen med at få flere kvinder i ledelse.