Adoption

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov.

Orloven er opdelt i forskellige perioder og længden afhænger af, om du modtager dit barn i Danmark eller i udlandet. Reglerne for orlov er langt hen ad vejen de samme som for biologiske forældre.

Du er sikret barselsdagpenge under orloven, hvis du har optjent retten til dagpenge. Din ret til løn under orloven er derimod bestemt af din kontrakt, lokale aftaler eller overenskomster. Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder og muligheder.

Har du spørgsmål om barselsregler?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Se hvordan du kan planlægge din orlov

Hvis du modtager dit barn i Danmark

Hvis du opholder dig i Danmark, når du modtager dit barn, har du ret til orlov med dagpenge i op til en uge, før du får barnet. Det gælder dog kun, hvis adoptionsmyndighederne stiller krav om, at du af hensyn til barnet skal opholde dig på det sted, hvor barnet befinder sig. Bliver opholdet længere end en uge af årsager, som du ikke selv er skyld i, kan du få forlænget retten til orlov med en uge.

Efter du har modtaget dit barn, har du som adoptivforælder samme mulighed for orlov som biologiske forældre.

Sådan er orloven sat sammen 
En uge – ved modtagelsen af dit barn
6 uger – til begge af forældrene, 2 af ugerne kan holdes samtidig. De resterende 4 uger må ikke holdes samtidig. Hver forælder har ret til at overdrage op til 4 uger. 
18 uger – til begge af forældrene, 9 af disse 18 uger er øremærkede

Hvis du modtager dit barn i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, har du ret til orlov med dagpenge i op til fire uger før modtagelsen. Der er dog ikke tale om en ubetinget ret til fire ugers fravær. Du har ret til orlov fra det tidspunkt, hvor den adoptionsformidlende organisation giver meddelelse om, at du skal rejse af sted. Bliver opholdet længere end en uge af årsager, som du ikke selv er skyld i, kan du få forlænget retten til orlov med yderligere fire uger.

Efter du har modtaget dit barn, har du som adoptivforælder samme mulighed for orlov som biologiske forældre.

Sådan er orloven sat sammen
En uge – ved modtagelsen af dit barn
6 uger – til begge af forældrene, 2 af ugerne kan holdes samtidig. De resterende 4 uger må ikke holdes samtidig. Hver forælder har ret til at overdrage op til 4 uger.
18 uger – til begge af forældrene, 9 af disse 18 uger er øremærkede

Husk at varsle om orlov

Du skal varsle din arbejdsgiver i god tid. Der gælder forskellige frister for de forskellige orlovsperioder.

Orlov før og lige efter modtagelsen
Du skal tidligst muligt orientere din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at modtage dit barn, og om du ønsker at gøre brug af din ret til orlov før modtagelsen samt de 6 ugers orlov efter.

Orlov efter modtagelsen
Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest seks uger efter modtagelsen. Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest seks uger efter modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Forældreorlov
Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter modtagelsen. Hvis du som adoptivforælder ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter modtagelsen.

Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Varsel når du vil holde udskudt forældreorlov
Hvis det er en retsbaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest 8 uger før, du holder orloven. Hvis det er en aftalebaseret udskydelse, skal du overholde den frist, der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om de to former for udskydelse af orlov her på siden.

Hvis du er ansat i region eller kommuner, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om udskudt orlov. Hvis du har udskudt din orlov som aftalebaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger før, du ønsker at påbegynde den aftalebaserede orlov.


Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om varsel og rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Barselsdagpenge

Sådan søger du om barselsdagpenge

Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der skal ansøge om barselsdagpenge for den periode, du modtager løn.

Hvis du er selvstændig eller i dele af din orlov ikke modtager løn, kan du ansøge om barselsdagpenge. Du kan få barselsdagpenge i de dage, du ikke modtager løn. Du ansøger om dagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Læs mere og ansøg om barselsdagpenge på Borger.dk

Det er vigtigt, at du overholder fristerne, da det ellers kan betyde, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for den periode, som ansøgningen gælder. Barselsdagpengene anses dog for at være ubrugte, og du kan ansøge om dem på ny i en ny orlovsperiode. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for rådgivning omkring barselsdagpenge.

Løn under orloven

Du har forskellige muligheder, alt efter om du er privatansat eller offentligt ansat.

Hvis du er privatansat
Din ret til løn under orlov ved adoption kan være reguleret af en overenskomst, lokal aftale på virksomheden eller af din individuelle kontrakt.

Funktionærloven
Funktionærloven sikrer dig ikke ret til løn under orlov, når du adopterer. I stedet har du mulighed for at ansøge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk.

Læs mere om adoption og barselsdagpenge på Borger.dk

Lederaftalen
Som medlem af Lederne er du omfattet af Lederaftalen, hvis din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Hvis din arbejdsgiver ikke er medlem af DA, kan Lederaftalen være aftalt i din kontrakt.

Download lederaftalen (PDF)

Lederaftalen sikrer dig som minimum de krav, der gælder for de øvrige medarbejdere inden for dit arbejdsområde, med mindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, eller det fremgår af virksomhedens personalepolitik. Hvis de øvrige medarbejdere efter deres overenskomst har krav på fuld løn under barsel, har du det altså også.

Overenskomst eller individuel kontrakt
Hvorvidt du har ret til bedre lønvilkår, end dem der er fastsat i funktionærloven, afhænger af flere ting. Du kan være ansat under en overenskomst, det kan fremgå af din individuelle kontrakt eller det kan være, at der i virksomheden er aftalt vilkår, eventuelt i en personalehåndbog, der giver dig mulighed for løn under orloven.

Hvis din arbejdsgiver har tegnet en overenskomst, kan du bede din arbejdsgiver om at få udleveret barselsreglerne.

Hvis du er offentligt ansat
Hvis du er offentligt ansat, vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Er du ansat i staten, vil din løn under barsel være reguleret af 'barselsaftalen'. 

Se barselsaftalen her

Er du derimod ansat i en region eller kommune, vil din løn under barsel som hovedregel være fastsat i 'Aftalen om fravær af familiemæssige årsager'.

Se aftalen for ansatte i en region

Se aftalen for ansatte i en kommune

Hvis du vil forlænge eller udskyde din orlov

Dine muligheder for at forlænge
Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

  1. Forlængelse samtidig med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver
  2. Forlængelse uden arbejde, som alle har ret til

Du kan læse mere om reglerne for forlængelse af orlov på Borger.dk

Dine muligheder for at udskyde
Du har mulighed for at udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Det kaldes den retsbaseret udskydelse af forældreorloven. Du er lovmæssigt sikret denne ret. Begge forældre har denne ret.

Det skal du være opmærksom på:

  • For at udskyde din ret til fravær skal du være i arbejde,
  • Du skal holde orloven før dit barn fylder 9 år.
  • Du kan udskyde op til 5 uger.
  • Du skal varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest 6 uger efter fødslen.
  • De op til 5 uger skal holdes samlet.
  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger før, at du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode.

Den aftalebaserede udskydelse
Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du skal være opmærksom på, at din aftale med din gamle arbejdsgiver om udskydelse af den aftalebaserede orlov kan blive ophævet, hvis du får nyt job. Din nye arbejdsgiver er nemlig udelukkende bundet af den retsbaserede udskydelse.

Begge forældre kan gøre brug af den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du kan delvist genoptage dit arbejde under din orlov, og herved kan du forlænge den.

I modsætning til den retsbaserede udskydelse af orloven, kan den aftalebaserede holdes drypvist i perioder.