Mit Lederne

Meld dig ind

Meld dig ind online eller ring til os på 7876 0308.

Meld dig ind online

hvem kan blive medlem?

Du kan blive medlem, hvis du er funktionæransat eller ansat på direktørkontrakt og arbejder som leder eller betroet medarbejder. Du behøver ikke at have personaleansvar.

  • Direktør

  • Chef og leder med eller uden personaleansvar
    F.eks. afdelingschef, it-chef, butikschef, økonomichef, projektleder.

  • Betroet medarbejder med særlig dispositionsret og ansvar 
    F.eks. projektansvarlig, direktionssekretær, bogholder, Key Account Manager, teknisk rådgiver.

  • Medejer af den virksomhed, du arbejder i

Vores medlemmer repræsenterer mere end 10.000 forskellige stillingsbetegnelser fra et hav af forskellige brancher.