Mit Lederne

Bliv medlem

Meld dig ind

Et medlemskab af Lederne sikrer dig opbakning og hjælp til de udfordringer, du møder i hverdagen som leder.  Samtidig kan du gennem A-kassen LH og Ledernes lønsikring få økonomisk tryghed til dig og din familie.

Ring til os eller lad os ringe til dig, så du kan blive medlem af Lederne. Du kan også selv melde dig ind online her på siden. 

Meld dig ind online

Vi har nogle få simple krav til dig, for at du kan blive medlem.

Et af dem er, at du skal være funktionæransat, og så skal du arbejde som leder eller betroet medarbejder. Du behøver altså ikke at have personaleansvar.

Vores medlemmer repræsenterer mere end 10.000 forskellige stillingsbetegnelser fra et hav af forskellige brancher. Du kan for eksempel blive medlem, hvis du er:  

  • Chef og leder med eller uden personaleansvar
    F.eks. direktør, afdelingschef, it-chef, butikschef, økonomichef, projektleder…
  • Betroet medarbejder ansat med særlig dispositionsret/ansvar 
    F.eks. projektansvarlig, direktionssekretær, bogholder, Key Account Manager, teknisk rådgiver…
  • Medejer af den virksomhed, du arbejder i - eksempelvis partner med 15 pct. ejerskab af virksomheden.

Du vælger selv, om du vil være medlem af A-kassen LH, organisationen Lederne eller begge dele. De fleste vælger begge dele - gør du det, betaler du bare 85 kr. om måneden for medlemskab af organisationen Lederne.