Mit Lederne

Pressemeddelelser

Fornuftigt med ny låneordning til små virksomheder - men der skal mere til

Det er en god nyhed for dansk erhvervsliv, at regeringen nu vil etablere en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder. Men der er brug for endnu mere – både forlængede og forbedrede hjælpepakker og særlig hjælp til selvstændige, mener Ledernes Hovedorganisation.

09. april 2020

Finansminister Nicolai Wammen vurderede på et pressemøde i dag, at det danske BNP i 2020 vil falde med mellem tre og seks procent på grund af corona-krisen. Og han fremlagde på den baggrund et nyt forslag fra regeringen, der indebærer, at små og mellemstore virksomheder skal have adgang til et særligt rentefrit lån. De kan låne det beløb, som de indbetalte i moms først i marts.

- Det er meget positivt, at regeringen tager endnu et initiativ for at hjælpe de små virksomheder, som er enormt hårdt ramt af denne voldsomme krise og kan have svært ved at få lån i banken. Og det er også positivt, at finansministeren på pressemødet erklærede sig åben over for at forlænge de eksisterende hjælpepakker. I Ledernes Hovedorganisation mener vi, det er helt afgørende, at hjælpepakkerne bliver både forlænget og forbedret, siger formand Svend Askær.

Der er behov for, at staten som minimum forlænger hjælpepakkerne i samme udstrækning, som Danmark holdes delvist lukket. Med de nuværende udmeldinger fra regeringen vil det – som minimum – betyde en forlængelse frem til august eller september.

- En langsom genåbning af Danmark betyder, at der er behov for forlængelser af hjælpepakkerne, så staten fortsat holder hånden under dansk erhvervsliv og beskæftigelsen. Men det står også klart, at vi med en så fortsat stor nedlukning bliver nødt til at kigge på de nuværende satser og beløbsgrænser for lønkompensation til virksomheder, som ikke fyrer deres medarbejdere, siger Svend Askær.

Ledernes Hovedorganisation foreslår, at man hæver grænsen for kompensationen til mindst 40.000 kroner om måneden. Samtidig skal den nuværende kompensationsgrad for funktionærer hæves til 90 procent mod de nuværende 75 procent, så kompensationsgraden matcher de timelønnedes.

- Det er helt afgørende, at virksomheder under den nuværende krise har mulighed for at holde fast i de højtuddannede medarbejdere samt lederne. Det er i særlig høj grad dem, som virksomhederne har brug for, når samfundet genåbner, hvis vi skal have dansk økonomi op at køre igen hurtigst muligt, siger Svend Askær.

Behov for mere hjælp til selvstændige
Ud over de omfattende hjælpepakker til virksomhederne er der behov for, at politikerne i højere grad kommer med en udstrakt hånd til selvstændige, end tilfældet er i dag – og det gælder også for nystartede iværksættere.

- Mange selvstændige og iværksættere står i en utrolig vanskelig situation med risiko for at må dreje nøglen om. Det er der behov for, at vi gør noget ved. Hos Ledernes Hovedorganisation mener vi, at selvstændige skal kunne modtage den samme økonomiske støtte, som virksomhederne kan få for hjemsendte medarbejdere, siger Svend Askær.

For selvstændige er det maksimale støttebeløb i dag på 23.000 kroner. Det beløb mener Ledernes Hovedorganisation øjeblikkeligt skal hæves til det samme beløb – i dag 30.000 – som virksomheder kan modtage for hjemsendte medarbejdere. Derudover mener Ledernes Hovedorganisation, at enhver forbedring i hjælpepakkerne for lønmodtagerne tilsvarende bør gives til de selvstændige, hvorfor kompensationen for selvstændige i sidste ende bør hæves til mindst 40.000 kr. om måneden.

Samtidig skal det være muligt at også nystartede iværksættere kan modtage hjælp, hvis de kan dokumentere, at de har mistet opgaver som følge af krisen. Ledernes Hovedorganisation forslår, at nystartede selvstændige, som ikke nåede at få omsætning inden krisen, kan få dækket op til 90 procent af deres forventede omsætning – dog maksimalt 60.000 kroner – hvis de kan dokumentere deres forventede tab.

- Vi skal sikre, at nystartede iværksættere får mulighed for at vise deres værd, når krisen engang er ovre. Ellers risikerer vi, at mange mister modet til at kaste sig ud som iværksætter eller selvstændig, også når krisen er ovre. Det ville være ekstremt ærgerligt, når en stærk iværksætterkultur er helt afgørende for, at danske virksomheder bliver ved med at udvikle og anvende nye teknologier og muligheder, siger Svend Askær.