Optimisme i erhvervslivet på tærsklen til 2015

Dansk erhvervsliv er på vej ind i 1. halvår af 2015 med forventninger om stigende omsætning, overskud og eksport. Det mener flertallet af lederne på de danske virksomheder ifølge en ny konjunkturundersøgelse fra Lederne, baseret på svar fra 2.253 ledere i den private sektor. Også på beskæftigelsesområdet lyder der optimistiske toner fra en stor del af lederne.

08. december 2014

60 procent af lederne vurderer, at omsætningen i virksomheden vil stige det næste halve år, mens 28 procent forventer uændret omsætning. Næsten lige så positive er udsigterne, når det gælder overskud og eksport. 53 procent kalkulerer med stigende overskud og 50 procent med stigende eksport, mens henholdsvis 32 og 41 procent af lederne forventer uændret overskud og eksport.

Det er vigtigt at slå fast, at den nye konjunkturundersøgelse på ny giver al mulig god grund til optimisme og tro på vækst i dansk erhvervsliv.

Svend Askær, formand for Lederne

Da Lederne i en tilsvarende undersøgelse for et halvt år siden tog temperaturen på konjunkturforventningerne, var tendensen den samme om end med en lille smule større optimisme. Formanden for Lederne Svend Askær deler den positive forventning til 1. halvår af 2015, men forstår samtidig godt, at optimismen er dalet svagt det seneste halve års tid.

- Det forventede opsving i 2014 har ikke haft helt det tempo og det omfang, mange havde regnet med, og jeg tror, at det i en vis grad påvirker ledernes vurdering af, hvad der er i vente i 2015. Men det er vigtigt at slå fast, at den nye konjunkturundersøgelse på ny giver al mulig god grund til optimisme og tro på vækst i dansk erhvervsliv, siger Svend Askær.

Han glæder sig over, at der også på beskæftigelsesområdet er positive forventninger. 38 procent af lederne forventer således, at antallet af medarbejdere i første halvår af 2015 vil stige, mens 45 procent tror, antallet vil være omtrent uændret. Kun hver sjette, 17 procent, kalkulerer med en nedgang i arbejdsstyrken.

Især når det gælder medarbejdere med videregående uddannelser er der udsigt til gode jobmuligheder i 2015. 27 procent af lederne forventer, at denne gruppe af medarbejdere vil vokse det næste halve år.

Ledernes undersøgelse er foretaget i samarbejde med analysebureauet YouGov.

Om Svend Askær

Svend Askær

Svend Askær er formand for Lederne. Han har det overordnede politiske og administrative ansvar for organisationen.

Svend Askær er uddannet cand.jur. Aarhus Universitet og forfatter til en række artikler og bøger om jura, uddannelse og ledelse.

Kontaktoplysninger

Svend Askær
Formand for Lederne
Telefon 3283 3283
E-mail sa@lederne.dk

Michael Monty
Pressechef
Telefon 3283 3483
E-mail mmo@lederne.dk