Test og coronapas? Det kan du kræve af medarbejderne

Smitten breder sig igen. Og derfor har mange virksomheder skærpet kravene til de ansatte ved fysisk fremmøde. Men hvornår kan du som leder kræve test eller coronapas? Og hvad gør du, hvis medarbejderne modsætter sig dine krav? Få overblikket her.

09. december 2021

Lige som vi gik og troede, at coronaen var på tilbagetog, er antallet af smittede igen voldsomt stigende.

Men heldigvis har du som leder to effektive værktøjer, der kan hjælpe til at holde smitten nede på arbejdspladsen. Som lovgivningen ser ud nu, har du som leder ret til dels at kræve test af dine ansatte, og dels ret til at kræve forevisning af gyldigt coronapas.

Nu kan du både kræve test og gyldigt coronapas af dine medarbejdere

Men er der noget særligt, du skal være opmærksom på, når du kræver test og/eller coronapas af dine medarbejdere? Og hvad stiller du op, hvis en medarbejder modsætter sig dit krav? Det gør Rikke Helles, teamchef og advokat hos Lederne, dig klog på her.

Hvorfor er muligheden for at kræve test blevet suppleret med retten til at kræve et gyldigt coronapas?
Med de kommende regler kan en arbejdsgiver til enhver tid kræve at se et gyldigt coronapas, så længe corona er en samfundskritisk sygdom. Anderledes forholder det sig med testkravet, som skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning – herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Det kan for eksempel være, at der ikke er plads til at indrette kontoret med tilpas meget afstand mellem bordene, eller hvis virksomheden producerer fødevarer til eksport, som kræver særlige forholdsregler.

Det er med andre ord nemmere for arbejdsgiveren at stille krav om coronapas end om test. Vurderer arbejdsgiveren, at coronapasset ikke er nok, er der så den yderligere mulighed at kræve test af medarbejderne – men det skal altså være sagligt begrundet.

Hvor ofte kan arbejdsgiveren kræve at se et gyldigt coronapas?
Det er der ingen regler om. Det afhænger af den aktuelle smittesituation, forholdene på den enkelte virksomhed og karakteren af det arbejde, der udføres.

Hvis du stiller krav om forevisning af coronapas, skal de medarbejdere, som ikke er vaccineret, lade sig teste for at opnå et gyldigt coronapas. Betyder det, at du som arbejdsgiver skal kunne begrunde kravet om coronapas sagligt, ligesom når du kræver test? 
Nej. Hvordan en medarbejder opnår et gyldigt coronapas, er udelukkende medarbejderens anliggende. Og som arbejdsgiver skal du ikke give en saglig begrundelse ved krav om forevisning af coronapas. Det er kun, hvis du som arbejdsgiver stiller krav om test, at du skal begrunde testkravet sagligt.

Hvad nu, hvis en medarbejder modsætter sig kravet om test eller coronapas?
Hvis en ansat ikke efterkommer et krav om test eller forevisning af coronapas, kan vedkommende blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller i yderste konsekvens opsigelse. Det kræver dog, at du som arbejdsgiver skriftligt har oplyst om de mulige sanktioner, som det kan medføre at modsætte sig kravet.

Det gælder i øvrigt også, hvis du som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik og nægter at efterkomme virksomhedens krav om test eller coronapas. Modsætter du dig virksomhedens krav, kan det i sidste ende betyde, at du mister dine dagpenge eller kontanthjælp.

I alle tilfælde er det en god idé at forsøge at finde en løsning gennem dialog. Måske kan medarbejderen udføre sine opgaver hjemmefra i den periode, hvor det er nødvendigt med skærpede krav ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Afgørelsen er dog i sidste ende din som leder. Det er nemlig dig, der her ledelsesretten og derfor kan stille krav til dine medarbejdere inden for lovens rammer.

Det kan være tidskrævende at blive testet flere gange om ugen – kan du kræve, at der sker uden for arbejdstiden?
Som udgangspunkt skal de test, som arbejdsgiveren kræver, foretages i arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal de ansatte kompenseres økonomisk for den tid, de har brugt i forbindelse med testningen. De ansatte skal også have kompensation for rimelige økonomiske udgifter, som kan være forbundet med testningen, for eksempel udgifter til benzin, offentlig transport eller lignende.

Skal medarbejderen oplyse om positive svar på test, foretaget på egen hånd?

Ja. En arbejdsgiver vil kunne kræve, at ansatte oplyser om positive resultater på coronatests, som de har fået foretaget på eget initiativ. De ansatte vil også skulle oplyse om tidspunktet for den positive test.

Loven er foreløbig, men den kan forlænges, hvis corona fortsat anses for at være en samfundskritisk sygdom.

Få styr på reglerne i forbindelse med corona

Få gode råd til, hvordan du passer på dig selv som leder under corona