Mit Lederne

Nu kan du kræve test og gyldigt coronapas

Nu kan du kræve test og gyldigt coronapas

Folketinget har vedtaget en særlov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve test og gyldigt coronapas af deres ansatte. Men hvornår kan du kræve hvad? Og hvad gør du, hvis dine medarbejdere modsætter sig dine krav? Vi giver dig overblikket.

25. november 2021

Landets ledere har fået to nye værktøjer til at dæmme op for den stigende smitte.

Den nye særlov giver dels arbejdsgivere mulighed for at kræve test af de ansatte – en mulighed, der ellers udløb den 1. november – og dels ret til at kræve forevisning af gyldigt coronapas.

Hos Lederne ser arbejdsmiljøchef Lars Andersen positivt på tiltaget.

”Lederne er meget tilfredse med loven, som giver virksomhederne adgang til at kræve test og coronapas af de ansatte. Det giver lederne mulighed for at sikre, at der ikke opstår ukontrollabel smitte på arbejdspladsen. Det er med til at give tryghed for både ledelse og medarbejdere i en omskiftelig tid,” siger han.

 

Nu kan du både kræve test og gyldigt coronapas af dine medarbejdere

Men er der noget særligt, du skal være opmærksom på, når du kræver test og/eller coronapas af dine medarbejdere? Og hvad stiller du op, hvis en medarbejder modsætter sig dit krav? Det gør Rikke Helles, teamchef og advokat hos Lederne, dig klog på her.

Hvorfor er muligheden for at kræve test blevet suppleret med retten til at kræve et gyldigt coronapas?
Med de kommende regler kan en arbejdsgiver til enhver tid kræve at se et gyldigt coronapas, så længe corona er en samfundskritisk sygdom. Anderledes forholder det sig med testkravet, som skal være sagligt begrundet i hensynet til at begrænse smittespredning – herunder arbejdsmiljøhensyn eller i væsentlige driftsmæssige hensyn.

Det kan for eksempel være, at der ikke er plads til at indrette kontoret med tilpas meget afstand mellem bordene, eller hvis virksomheden producerer fødevarer til eksport, som kræver særlige forholdsregler.

Det er med andre ord nemmere for arbejdsgiveren at stille krav om coronapas end om test. Vurderer arbejdsgiveren, at coronapasset ikke er nok, er der så den yderligere mulighed at kræve test af medarbejderne – men det skal altså være sagligt begrundet.

Hvor ofte kan arbejdsgiveren kræve at se et gyldigt coronapas?
Det er der ingen regler om. Det afhænger af den aktuelle smittesituation, forholdene på den enkelte virksomhed og karakteren af det arbejde, der udføres.

Hvis du stiller krav om forevisning af coronapas, skal de medarbejdere, som ikke er vaccineret, lade sig teste for at opnå et gyldigt coronapas. Betyder det, at du som arbejdsgiver skal kunne begrunde kravet om coronapas sagligt, ligesom når du kræver test?   
Nej. Hvordan en medarbejder opnår et gyldigt coronapas, er udelukkende medarbejderens anliggende. Og som arbejdsgiver skal du ikke give en saglig begrundelse ved krav om forevisning af coronapas. Det er kun, hvis du som arbejdsgiver stiller krav om test, at du skal begrunde testkravet sagligt.

Hvad nu, hvis en medarbejder modsætter sig kravet om test eller coronapas?
Hvis en ansat ikke efterkommer et krav om test eller forevisning af coronapas, kan vedkommende blive mødt med ansættelsesretlige sanktioner som påtale, advarsel, hjemsendelse uden løn eller i yderste konsekvens opsigelse. Det kræver dog, at du som arbejdsgiver skriftligt har oplyst om de mulige sanktioner, som det kan medføre at modsætte sig kravet.

Det gælder i øvrigt også, hvis du som dagpenge- eller kontanthjælpsmodtager er i virksomhedspraktik og nægter at efterkomme virksomhedens krav om test eller coronapas. Modsætter du dig virksomhedens krav, kan det i sidste ende betyde, at du mister dine dagpenge eller kontanthjælp.

I alle tilfælde er det en god idé at forsøge at finde en løsning gennem dialog. Måske kan medarbejderen udføre sine opgaver hjemmefra i den periode, hvor det er nødvendigt med skærpede krav ved fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Afgørelsen er dog i sidste ende din som leder. Det er nemlig dig, der her ledelsesretten og derfor kan stille krav til dine medarbejdere inden for lovens rammer.

Det kan være tidskrævende at blive testet flere gange om ugen – kan du kræve, at der sker uden for arbejdstiden?
Som udgangspunkt skal de test, som arbejdsgiveren kræver, foretages i arbejdstiden. Kan det ikke lade sig gøre, skal de ansatte kompenseres økonomisk for den tid, de har brugt i forbindelse med testningen. De ansatte skal også have kompensation for rimelige økonomiske udgifter, som kan være forbundet med testningen, for eksempel udgifter til benzin, offentlig transport eller lignende.

Skal medarbejderen oplyse om positive svar på test, foretaget på egen hånd?

Ja. En arbejdsgiver vil kunne kræve, at ansatte oplyser om positive resultater på coronatests, som de har fået foretaget på eget initiativ. De ansatte vil også skulle oplyse om tidspunktet for den positive test.

Loven gælder foreløbig indtil den 11. december 2021, men kan forlænges, hvis corona derefter fortsat anses for at være en samfundskritisk sygdom.

Få styr på reglerne i forbindelse med corona

Få gode råd til, hvordan du passer på dig selv som leder under corona