Mit Lederne

Lederne står godt rustet til konkurrencen om nye medlemmer

Lederne står godt rustet til konkurrencen om nye medlemmer

Ledernes forperson, Svend Askær, valgte et historisk perspektiv på den aktuelle krise, da han aflagde beretning på årets generalforsamling i dag. Han kiggede også fremad og varslede endnu hårdere kamp for at tiltrække medlemmer de kommende år.

21. maj 2022- De seneste to år har været de mest mærkelige og også dramatiske af alle de år, jeg har stået i spidsen for Lederne, lød det indledningsvist, da Svend Askær aflagde beretning på årets generalforsamling i dag. Det var ikke mindst krigen i Ukraine, den økonomiske usikkerhed og klimakrisen, han henviste til. Trods det dystre anslag ser Svend Askær lyst på fremtiden for Lederne.

- Vi står godt rustet til det, der måtte komme. Vi er her for at skabe tryghed for medlemmerne. Økonomisk, juridisk og ledelsesmæssigt. Og det vil der blive behov for. Og som jeg har sagt ved mange lejligheder: “Når det går godt i Danmark, går det godt i Lederne, og når det går skidt i Danmark, går det alligevel godt i Lederne”, lød det fra forpersonen, der holdt sin beretning på baggrund af et vanskeligt år for de faglige organisationer i Danmark.

I 2021 faldt det samlede medlemstal i de danske lønmodtagerorganisationer for første gang i otte år.

Flere medarbejdere per leder

Alligevel lykkedes det Lederne at øge antallet af medlemmer. Det skyldes blandt andet, at uddannelsesniveauet på arbejdsmarkedet igennem mange år har været stigende.

- Generelt giver et stigende uddannelsesniveau flere ledere på danske virksomheder. Hvis vi ser på span of control i vidensvirksomheder i forhold til virksomheder med lavt uddannede medarbejdere, kan vi se, at span of control er betydelig lavere i vidensvirksomheder. Det betyder, at der måske er en leder for hver 5-6 ansatte, mens der i virksomheder med mange lavtuddannede er en leder for hver 12-15 ansatte og mange gange endnu flere, forklarede forpersonen.

Til gengæld bliver det ikke nemmere at fastholde og tiltrække medlemmer i årene der kommer, forudså Svend Askær, der første gang blev valgt som forperson for Lederne tilbage i 2001:

- Jeg tror roligt, jeg kan sige uden at overdrive, at i alle de år jeg har været en del af Lederne, og det er som bekendt mange, al den tid har der aldrig været så megen konkurrence om medlemmer organisationerne imellem.

Samtidig med den generelle tendens til, at færre og færre melder sig ind i de traditionelle fagforeninger, fremhævede Svend Askær en anden tendens, nemlig at arbejdsmarkedet bliver mere og mere individualiseret.

Mange flere ledertitler

Individualiseringen afspejler sig blandt andet i, at Ledernes medlemmer i dag tilsammen har mere end 20.000 forskellige titler. Da Ledernes Hovedorganisation blev stiftet i 1991 var der nogle hundrede forskellige titler.

- Det bliver sværere for den enkelte at se et interessefælleskab, når arbejdet er væsentligt forskelligt. Derfor bliver det også vanskeligt at sælge den traditionelle fagforenings-tankegang, lød det fra Ledernes mangeårige forperson, der tilføjede, at Lederne holdt op med at tænke som en traditionel fagforening i 90-erne, selv om det gav anledning til voldsomme diskussioner på de årlige generalforsamlinger.

- Der var nogen, der ikke kunne slippe den traditionelle fagforenings-tankegang. Gudskelov sejrede de fremsynede, ellers havde jeg jo heller ikke stået her i dag, lød det fra talerstolen.

Pernille Simonsen genvalgt som næstforperson

Som forperson for Lederne vælges man for to år ad gangen. Svend Askær var ikke på valg i år. Til gengæld var der valg til posten som næstforperson. Her blev Pernille Simonsen genvalgt.