Mit Lederne

Nyheder

Kom seksuel chikane på arbejdspladsen til livs

19. februar 2018

Lederne og regeringen opfordrer ledere og virksomheder til at bekæmpe seksuel chikane på arbejdspladsen. 

#MeToo

”Det er vigtigt, at alle i Danmark trygt kan gå på arbejde uden at skulle bekymre sig om at blive udsat for seksuel chikane”. Sådan lyder indledningen på det brev, ligestillingsminister Karen Ellemann og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen sender ud til danske virksomheder i dag.

I kølvandet på #MeToo-kampagnen har regeringen taget en række initiativer for at sætte fokus på at forebygge og håndtere seksuel chikane på danske arbejdspladser og i samfundet generelt.

Medarbejdere aflæser hver dag deres leders adfærd. Derfor har lederen en nøglerolle i indsatsen for at forebygge og håndtere seksuel chikane.

Bodil Nordestgaard Ismiris, vicedirektør, Lederne

Et af initiativerne er et brev fra de to ministre til landets virksomheder, hvor det blandt andet hedder: ”#MeToo-fortællingerne er et wake up call til os alle. Der er brug for at sætte seksuel chikane på dagsordenen - også på de enkelte arbejdspladser.”

Når det gælder seksuel chikane på arbejdspladserne, har lederne har et stort ansvar, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til Lederne.

"Først og fremmest skal lederen være et godt eksempel og tage det alvorligt, hvis en medarbejder har oplevet seksuel chikane eller været vidne til det. Derudover mener jeg, at kommunikationen er vigtig, så ingen på arbejdspladsen er i tvivl om, hvad holdningen er, og hvordan medarbejderne skal forholde sig, hvis de oplever seksuel chikane, lyder det fra ministeren.

Ligestillingsminister Karen Ellemann understreger også, at lederne har en vigtig rolle at spille.

"Lederen skal ikke bare sige – men også vise - at seksuel chikane er noget, som ledelsen tager alvorligt og behandler professionelt. Det tror jeg er helt afgørende. Og så er lederen nødt til at være opmærksom på, at selvom hun eller han ikke kender til seksuel chikane på sin arbejdsplads, så er det ikke ensbetydende med, at det ikke findes. Det handler grundlæggende om at etablere et trygt arbejdsmiljø", lyder det fra ligestillingsministeren.

Ledernes vicedirektør, Bodil Nordestgaard Ismiris bakker budskabet op: 

"#MeToo har sat fokus på seksuel chikane, som hidtil har været tabubelagt og svært at tale om på arbejdspladsen. Det er en god ting. Det er nemlig lettere at handle på noget, der er legitimt at tale om", siger Bodil Nordestgaard Ismiris og tilføjer:

"Medarbejdere aflæser hver dag deres leders adfærd. Derfor har lederen en nøglerolle i indsatsen for at forebygge og håndtere seksuel chikane. Men lederens adfærd og gode intentioner kan ikke stå alene. Derfor skal vi have alle med, når vi sammen skal skabe en god og tryg arbejdskultur".

Ministrenes 5 anbefalinger til at forebygge seksuel chikane

Som leder kan du lade dig inspirere af nedenstående gode råd og forebygge seksuel chikane ved at:


• Skabe fælles og velkendte normer, værdier og retningslinjer for den adfærd, som forventes på arbejdspladsen, og for den adfærd, som ikke tolereres.

• Der er klare retningslinjer for, hvordan medarbejdere kan få hjælp og eventuelt klage, hvis de oplever seksuel chikane.

• Lederne viser medarbejderne, at virksomheden tager ansvar for, at seksuel chikane ikke skal finde sted på arbejdspladsen bl.a. ved at håndhæve retningslinjerne for uacceptabel adfærd.

• Tage det alvorligt, hvis de ansatte henvender sig, og understøtte en tillidsfuld dialog, så medarbejderne føler sig trygge ved at bryde tabuet og bede om hjælp i tilfælde af seksuel chikane.

• Overveje om det er relevant at opkvalificere ledere og ansatte, så de rette kompetencer til at håndtere seksuel chikane er til stede, hvis det skulle ske på arbejdspladsen.

Læs brevet i sin fulde længde (pdf)

Lederne har gennem de seneste år løbende sat fokus på at forebygge og håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen. 

Nu håber Bodil Nordestgaard Ismiris, at #MeToo, regeringens anbefalinger sammen med den information og vejledning, der ligger på Ledernes hjemmeside, kan give medlemmerne nogle handlemuligheder, som passer til netop deres arbejdsplads. 

Læs mere om seksuel chikane, lovgivning på området samt forebyggelse og håndtering af seksuel chikane 
Få hjælp til at forebygge seksuel chikane
Du kan kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88, hvis du vil vide mere om forebyggelse af seksuel chikane eller besøge hjemmesiden www.at.dk for mere information.