Mærkesag

Danmark som verdens bedste arbejdsplads

Lars Andersen

Danmark skal have et arbejdsmiljø i international topklasse. Arbejdspladsen er et sted, hvor vi udover at løse vores opgaver og dermed sikre virksomhedens fortsatte fremdrift og eksistens, får netværk, mening, anerkendelse og trivsel. Godt arbejdsmiljø giver danske virksomheder en konkurrencefordel. Vejen til det gode arbejdsmiljø er bæredygtig ledelse og et stærkt, tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.

Udfordring

Arbejdsulykker, sygdomme, mistrivsel, stress, chikane og dårligt fysisk arbejdsmiljø koster den enkelte, arbejdspladserne og samfundet dyrt. Det betyder sygefravær både i den private og den offentlige sektor, lavere produktivitet, fører til for tidlig tilbagetrækning fra et arbejdsmarked som mangler hænder og kompetencer og trækker på alt for mange ressourcer i et i forvejen presset sundhedsvæsen. Vi har ikke råd til at lade talent og arbejdskraft gå til spilde.

I Danmark har vi brug for at understøtte produktive arbejdspladser, der både kan og vil skabe et bæredygtigt arbejdsmiljø, hvor ansatte trives og fastholder et godt helbred hele arbejdslivet.

Lederne foreslår:

 • At vi investerer i bedre arbejdsmiljø og forebyggelse, så vi undgår tidlig tilbagetrækning og fastholder medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet
 • At vi sikrer unge og nyansatte en god og sikker start på arbejdslivet
 • At der skabes bedre incitamenter til uddannelse indenfor arbejdsmiljø
 • En væsentlig permanent styrkelse af bevillingen til forskning i arbejdsmiljø
 • At vi kombinerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljøindsatsen
 • At regler og love skal være klare, tydelige og realistiske

Det betaler sig

Det er vanskeligt at gøre arbejdsmiljøets gevinster og udgifter præcist op. Både når det handler om den enkelte, virksomheden eller samfundet. Men de fleste er klar over, at arbejdsulykker og arbejdsskader er dyre. De fleste er også enige om, at det kan betale sig at investere i et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Værdifællesskab og psykologisk tryghed er essentielt for at drive forandringsprocesser.
Valgplakat

Et godt arbejdsmiljø:

 • Øger produktiviteten på både private og offentlige arbejdspladser
 • Giver færre omkostninger i forbindelse med rekruttering, uønsket personaleafgang og fravær.
 • Giver flere hænder i arbejde og færre, der skal forsørges
 • Giver mindre stress, søvnproblemer, udbrændthed og depressive lidelser
 • Giver færre udgifter til behandling og medicin

Arbejdsmiljøprisen

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet? Har I skabt resultater, som andre arbejdspladser kan lære af? Lederne er en del af Arbejdsmiljørådet, som med den årlige Arbejdsmiljøpris hylder de arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø.