Mærkesag

Sammen om det gode arbejdsliv

Lars Andersen

Udfordring

Selvom Danmark generelt er et trygt sted at arbejde, koster arbejdsulykker, sygdomme, mistrivsel, stress, chikane og dårligt fysisk arbejdsmiljø den enkelte, arbejdspladserne og samfundet dyrt. Det skal vi gøre noget ved.

I Danmark skal vi have et arbejdsmiljø i international topklasse. For godt arbejdsmiljø understøtter det gode arbejdsliv, giver virksomheder en konkurrencefordel og bidrager til at øge arbejdsudbuddet.

Det hybride og digitale arbejdsliv er blevet hverdag for mange og giver muligheder for mere fleksibilitet i det daglige. Men det påvirker også vores forhold til det at gå på arbejde, til arbejdspladsen, til ledere og ledelse og ikke mindst vores arbejdsmiljø og trivsel. Et arbejdsliv i balance er derfor en mærkesag for Lederne.

Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøet er sikkert og sundt, og det er i samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, at det forebyggende arbejde skal folde sig ud og virke. Ledere har brug for et godt og sundt arbejdsmiljø for at kunne skabe det for medarbejderne. Samtidig skal regler og love være klare, tydelige og realistiske.

Vejen til det gode arbejdsmiljø er bæredygtig ledelse og et stærkt, tillidsfuldt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads.

Lederne foreslår

  • Stress og mistrivsel blandt medarbejdere og ledere skal forebygges i langt højere grad end i dag. Vejen er bl.a. at styrke ledernes muligheder og incitamenter for uddannelse inden for ledelse og arbejdsmiljø.
  • Kommunerne skal etablere konkrete tilbud til ledere, der kan trækkes på, når der er behov for en målrettet tidlig fastholdelses-indsats over for medarbejdere med mentale og fysiske udfordringer.
  • Forskning i arbejdsmiljø og forebyggelse skal styrkes gennem øgede bevillinger til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Lederne arbejder for

Det betaler sig

Når arbejdsmiljøet ikke bliver prioriteret, kan det koste dyrt både for de enkelte sygdomsramte, for arbejdspladserne og for samfundet. Et langt sygdomsforløb kan føre til, at medarbejderen helt mister tilknytningen til arbejdsmarkedet, og for virksomheder og samfund kan det bl.a. koste i produktionstab og udgifter til sygefravær, tidlig tilbagetrækning og sundhedsvæsen.

Beskæftigelsesministeriet vurderer i en analyse fra 2023, at de ca. 42.000 arbejdsulykker, der anmeldes hvert år, koster samfundet 28,4 mia. kr. årligt, svarende til et arbejdsudbud på ca. 26.000 fuldtidspersoner.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i 2023 har estimeret, at stressramte medarbejderes tabte arbejdstid koster danske arbejdspladser 16,4 mia. kroner årligt i produktionstab.

Valgplakat

Vi har spurgt medlemmerne

Stress og balance i arbejdslivet er en af de vigtigste samfundsmæssige dagsordener, mener medlemmer af Lederne – og medarbejdertrivsel har betydning for virksomhedens samlede produktivitet og performance.

Danske ledere mener, at det er en vigtig ledelsesopgave at skabe trivsel blandt medarbejderne og nedbringe sygefravær.

Et flertal af de adspurgte ledere ønsker mere viden om, hvordan man spotter og håndterer mistrivsel.

Kilde: Ledernes medlemsundersøgelser fra hhv. december 2022 og marts, oktober, december 2023

Arbejdsmiljøprisen

Gør I noget særligt for arbejdsmiljøet? Har I skabt resultater, som andre arbejdspladser kan lære af? Lederne er en del af Arbejdsmiljørådet, som med den årlige Arbejdsmiljøpris hylder de arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø.