Mere barsel til mænd vil beskytte ledelsesretten

En ændring af barselsreglerne, som reserverer en større del af de offentligt betalte barselsdagpenge til fædre, kan forhindre mere vidtgående tiltag som eksempelvis kvoter for kvinder i lederstillinger.

Af Henrik Bach Mortensen, Direktør i Lederne. Indlægget blev bragt i Børsen den 30. december 2019.

29. december 2019

Der er flere gode grunde til at støtte forslagene om mere ligelig fordeling af barselsdagpenge mellem mor og far. Både Lederne og senest Dansk Industri ved adm. dir. Lars Sandahl Sørensen har peget på behovet for en ændret fordeling af barselsfraværet mellem mor og far, hvis vi skal sikre, at flere kvinder skal vælge at fokusere stærkere på deres karriere og lederudvikling. Det er påvist gennem utallige studier og analyser, at det først og fremmest er kvinders fravær i forbindelse med fødsel og efterfølgende ansvar for børnene, som indebærer, at de kommer bagud i forhold til mændene. Men det indebærer også, at virksomhederne får sværere ved at rekruttere talenter blandt mulige kvindelige lederaspiranter. Og derfor er andelen af kvindelige ledere i erhvervslivet stadig alt for lav.

Der er behov for en ændret fordeling af barselsfraværet mellem mor og far, hvis vi skal sikre, at flere kvinder skal vælge at fokusere stærkere på deres karriere og lederudvikling.

Henrik Bach Mortensen, Direktør

Derfor har virksomhederne et soleklart motiv for en barselsreform, som sikrer, at de offentligt betalte barselsdagpenge fordeles eller øremærkes, så også faderen tager en væsentlig del af barselsfraværet. Men der er også stærke og voksende politiske kræfter, som uden blik for virksomhedernes interesser kræver flere kvindelige ledere. Hér er argumentet oftest, at der må indføres kvoter for at sikre flere kvinder i både bestyrelser og direktioner.

LÆS OGSÅ: Nye barselsregler er vejen til flere kvindelige ledere

Men kvoter er et helt andet virkemiddel end en nænsom påvirkning af kønnenes arbejdsmarkedsadfærd gennem ændrede barselsregler. DI’s og Ledernes forslag om ændrede barselsregler vil ikke medføre indgreb i virksomhedernes ledelsesret – det vil blandt andet sige retten for arbejdsgivere og ledere til suverænt at bestemme, hvem der skal ansættes i et givent job. Dermed kan fortsat modstand mod en reform af barselsreglerne risikere at bane vejen for indgreb i ledelsesretten i takt med, at et stadig større pres for bedre repræsentation af kvinder risikerer at udmønte sig i indførelse af kønskvoter eller andre indgreb i den frie ledelsesret.

Ledelsesretten har siden organiseringen af det danske arbejdsmarked været en kronjuvel blandt virksomhedernes rettigheder. Alene derfor vil det være meget erhvervsvenligt at ændre reglerne om fordeling af barselsdagpenge mellem mænd og kvinder.

Kontaktoplysninger

hbm
Henrik Bach Mortensen
Direktør i Lederne
Mobil: 2491 9957
E-mail: hmo@lho.dk

Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk