Det haster med flere hænder

Der er akut brug for flere medarbejdere på virksomhederne. Derfor må politikerne hurtigst muligt gøre det lettere at hente ansatte fra lande udenfor EU og gøre det mere økonomisk attraktivt for mennesker, der bor i Danmark, at tage et arbejde.

30. september 2021

-Af Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne. Bragt i Avisen Danmark den 29. september 2021. 

Opsvinget har ramt dansk økonomi som en storm. Flere end nogensinde er i arbejde, og der er travlt på virksomhederne. Det er alt sammen fint – hvis virksomhederne ellers kunne skaffe alle de nye medarbejdere, de har brug for.

Det kan de desværre langt fra altid. I Jylland og på Fyn er det knap halvdelen af erhvervslederne, der inden for det seneste halve år enten har måttet opgive at rekruttere eller som oplever, at det generelt er vanskeligt at rekruttere. Det viser en undersøgelse blandt medlemmer af Ledernes Hovedorganisation.

Umiddelbart kan det lyde som en detalje, at ledige stillinger ikke kan besættes. Men det er dyrt for samfundet. 

Blandt de midtjyske ledere, som har oplevet problemer med at rekruttere, svarer knap seks ud af ti, at manglen på manglen på medarbejdere bremser væksten. I region Syddanmark gælder det knap hver anden. 

Problemet er ikke begrænset til en bestemt sektor eller en bestemt faggruppe. Der mangler mange forskellige typer medarbejder, fra ufaglærte i byggeriet, over spildevandsteknikere til forsyningsvirksomheder til rengøringspersonale på hoteller.

I Jylland og på Fyn er det knap halvdelen af erhvervslederne, der inden for det seneste halve år enten har måttet opgive at rekruttere eller som oplever, at det generelt er vanskeligt at rekruttere.

Niklas Praefke, cheføkonom i Lederne

Manglen på arbejdskraft betyder, at mennesker går glip af job og, at samfundet går glip af indtægter, der kunne være brugt til at ansætte sygeplejersker, renovere skoler, udbygge vejnettet eller noget fjerde. Det kan vi ikke være tjent med.

Derfor skal vi have løst problemerne så hurtigt som overhovedet muligt. Desværre viser alt for mange eksempler, at det ikke er så enkelt. Et af de mest omtalte eksempler handlede om rengøringsfirmaet De 5 Stjerner, der henvendte sig til jobcentret i København fordi firmaet manglede 450 personer til rengøring og opvask. Selvom der er 24.000 ledige i København, lykkes det i første omgang kun at få besat to af stillingerne. To!

Sagen har vakt så meget forargelse, at vi kan håbe på, at der bliver rettet op på systemet de kommende år. Så længe kan erhvervsledere, der akut mangler arbejdskraft, ikke vente. Derfor må politikerne skride til handling her og nu og gøre det lettere at hente ansatte fra lande uden for EU. I dag er der krav om, at ansatte fra såkaldt tredjelande kun må rekrutteres til job, hvor lønnen er på mindst 445.000 kr. om året. Den beløbsgrænse bør sænkes til 360.000 kr.

Det vil gøre det lettere at hente både faglært og specialiseret arbejdskraft. Desuden bør politikerne gøre det mere økonomisk attraktivt for mennesker, der bor i Danmark, at tage et arbejde. Det kan politikerne blandt andet gøre ved at øge beskæftigelsesfradraget og ved at afskaffe modregningen af arbejdsindkomst i folkepensionen.

Der er flere andre håndtag, politikerne kan skrue på. Nogle er mere effektive end andre, men som situationen er nu, er der ikke brug for lange politiske diskussioner om det ene eller andet politiske tiltag. Der er brug for handling. Virksomhederne kan ikke vente længere. 

Kontaktoplysninger

nip
Niklas Praefke
Cheføkonom
Telefon: 2428 2452
Mail: nip@lho.dk
Morten_Bonde_Pedersen_mini_1
Morten Bonde Pedersen

Pressekonsulent
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lho.dk