Både ledige og beskæftigede skal tilbydes gratis efteruddannelse under krisen

Krisen skal bruges til at opkvalificere og efteruddanne medarbejdere, ledere og selvstændige - og det skal gøres gratis året ud, mener Ledernes uddannelseschef.

Af Thomas Christensen, uddannelseschef i Lederne. Bragt i Børsen og på borsen.dk den 17. juni 2020.

17. juni 2020

oekonomi_ledelse_digitalisering

Coronakrisen har ramt mange virksomheder økonomisk hårdt og har sendt tusindvis af danskere ud i ledighed. Selvom opkvalificeringsindsatsen fortsat skal fokusere på ledige, så er der under den nuværende krise et ekstraordinært behov for også – i en afgrænset periode – at styrke efteruddannelsesindsatsen for beskæftigede, så virksomhederne er godt rustet til tiden efter krisen.

Med den gradvise genåbningen af Danmark kan mange virksomheder så småt få gang i hjulene igen. Men mange vil fortsat være hjemsendt til og med august og flere virksomheder vil formentlig køre med noget lavere blus end normalt året ud.

Efteruddannelse er en vigtig faktor for at fastholde både ledere og medarbejdere i deres nuværende eller nye jobfunktion.

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne

Den unikke mulighed skal vi bruge til at opkvalificere gruppen af ledere, medarbejdere og selvstændige, som lige nu har tiden til at opkvalificere sig. Det mener vi hos Lederne, hvorfor vi for nyligt har offentliggjort et politisk udspil om, hvordan vi styrker efteruddannelsesindsatsen.

Et af de vigtigste greb til det er at suspendere kravet om deltagerbetaling på dele af den offentlige voksen- og efteruddannelse frem til udgangen af 2020. Det vil give en tiltrængt håndsrækning til de mange kriseramte virksomheder, der har behov for en stærk og skarp leder- og medarbejderskare nu og på den anden side af krisen.

Behov for taskforce med fokus på teknologiudsatte brancher
En midlertidig suspendering af deltagerbetalingen bør ske samtidig med, at man nedsætter en hurtigt arbejdende taskforce, der overvåger udviklingen på arbejdsmarkedet og koordinerer korte og effektive uddannelsesforløb målrettet teknologiudsatte brancher og brancher med ekstraordinære behov for omskoling.

Endeligt bør statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i samspil med de øvrige tiltag udbredes, så også ansatte med en videregående uddannelse bliver berettiget til SVU, ligesom SVU-satsen i resten af 2020 bør hæves til 100 procent af den højeste dagpengeindsats. Derudover skal kravet om heltidsuddannelse fjernes. Det er en vigtig faktor for at fastholde både ledere og medarbejdere i deres nuværende eller nye jobfunktion. 

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk