Hver femte leder har ingen lederuddannelse

19 procent af lederne har ikke gennemført nogen form for lederuddannelse, viser ny undersøgelse fra Lederne. Ledernes organisation opfordrer til, at deres medlemmer får en formel lederuddannelse, selv om der er travlt i dagligdagen. Undersøgelsen viser, at det giver stort udbytte.

11. januar 2019

Hver femte leder har ikke nogen form for lederuddannelse. Det viser en ny undersøgelse, som analysebureauet YouGov har gennemført for Lederne blandt 2.808 ledere. Det er især lederne i den private sektor, som ikke har lederuddannelse. Der er også en klar tendens til, at lederne på større virksomheder oftere har lederuddannelse end kolleger på mindre steder.

Det er ofte lidt en aha-oplevelse at begynde på en lederuddannelse. Det giver lederne mulighed for at reflektere over deres erfaringer som leder, og de får nogle redskaber, som de fremover kan bruge til at træffe mere bevidste valg

Uddannelseschef i Lederne Thomas Christensen

Thomas Christensen, uddannelseschef hos Lederne, opfordrer medlemmerne til at være meget opmærksomme på, at både de selv og deres underordnede ledere prioriterer at få en lederuddannelse.

- Det går heldigvis rigtig godt i dansk erhvervsliv for tiden, og mange virksomheder buldrer derudad. Men midt i travlheden er det vigtigt, at virksomhederne og lederne selv sætter tid og ressourcer af til, at lederne på alle niveauer får en lederuddannelse. Vi ved, at god ledelse er en helt afgørende faktor for virksomheder og organisationers resultater og udvikling, siger Thomas Christensen.

Lederuddannelse giver mere bevidste valg

Undersøgelsen viser en svag tendens til, at flere har en lederuddannelse i dag end for to år siden, ligesom lidt flere har deltaget i en eller en anden for aktivitet i forhold til lederudvikling. Undersøgelsen viser også, at de ledere, som har deltaget i en kompetencegivende lederuddannelse i de seneste to år, oplever, at de har haft stor gavn af det. Hele tre ud af fire siger, at uddannelsen i meget høj eller høj grad har givet dem det udbytte, de forventede. Og mange af dem har også fået mere smag for lederudvikling fremover.

- Det er ofte lidt en aha-oplevelse at begynde på en lederuddannelse. Det giver lederne mulighed for at reflektere over deres erfaringer som leder, og de får nogle redskaber, som de fremover kan bruge til at træffe mere bevidste valg. Ledere uden lederuddannelse kan sagtens være dygtige, men en lederuddannelse gør dem i stand til at lede mere strategisk og mindre på mavefornemmelsen, siger Thomas Christensen.

LÆS OGSÅ: Nyt opholdskrav kan påvirke din dagpengeret

Lederuddannelse betaler sig

Derfor er han også ærgerlig over, at 40 procent af de ledere i undersøgelsen, som ikke har deltaget i noget lederudvikling de seneste to år, angiver, at det skyldes en nedprioritering af efteruddannelse i virksomheden. Samtidig siger over halvdelen af alle i undersøgelsen, at deres arbejdsplads ikke har et specifikt program for at udvikle nye ledere eller ledertalenter.

- I mange tilfælde skyldes det formentlig travlhed og en følelse af, at man har rigeligt at gøre med den daglige drift af virksomheden. Men generelt er talentudvikling og lederuddannelse helt klart en god investering for virksomheden på længere sigt, da det både giver bedre resultater, men også bidrager til at finde og fastholde de dygtige ledere i virksomheden, siger Thomas Christensen.

Han opfordrer derfor alle virksomheder til at arbejde strategisk med lederudvikling, hvilket knap halvdelen af lederne i undersøgelsen svarer, at deres virksomhed slet ikke eller kun i nogen grad gør i dag. Og et godt sted at starte vil være med de nye, unge ledere, hvor der i dag er flest, som ikke har nogen formel lederuddannelse. 42 procent af lederne under 35 år har ingen lederuddannelse.

LÆS OGSÅ: Lederforeningen i TDC (LTD) tilslutter sig Lederne

Derudover bør de enkelte ledere selv være meget opmærksomme på, om de får tilstrækkelig med lederuddannelse – også for at stå bedst muligt rustet i deres egen videre karriere og lønudvikling.

- De fleste ledere i vores undersøgelse oplever, at lederuddannelse har positiv effekt på deres personlige udvikling og virke som leder. Mange siger også, at det har styrket deres netværk og været positivt for deres karriere, og en del oplever, at det har smittet direkte positivt af på deres lønudvikling, siger Thomas Christensen.

Tabel 1: Hvilke af følgende lederuddannelser har du gennemført? (%)

Masterniveau 6
Diplomniveau 22
Akademiniveau 13
Grundlæggende niveau 27
Andre lederuddannelser (varighed på mindst en måned) 28
Andre lederuddannelser (varighed under en måned) 30
Ingen lederuddannelse 19

Note: Det samlede tal summer til mere end 100%, fordi nogle respondenter har gennemført uddannelser på flere forskellige niveauer.

Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelse blandt 2.808 medlemmer af Lederne i perioden 29. august-7. september 2018.

Tabel 2: Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse, fordelt på sektor (%)

Offentlig sektor 10
Selvejende institution 15
Privat sektor 21
Alle 19

Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelse blandt 2.808 medlemmer af Lederne i perioden 29. august-7. september 2018.

Tabel 3: Andel, der ikke har gennemført en lederuddannelse, fordelt på virksomhedsstørrelse (%)

1-49 ansatte 27
50-99 ansatte 24
100-249 ansatte 18
250-499 ansatte 17
500 eller flere ansatte 12
Alle 19

Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelse blandt 2.808 medlemmer af Lederne i perioden 29. august-7. september 2018.

Tabel 4: I hvilken grad har uddannelsesforløbet givet dig det udbytte, du forventede? (%)

I meget høj grad/høj grad 74
I nogen grad 22
I mindre grad/slet ikke 3
Ved ikke 1

Note: Spørgsmålet er kun stillet til de ledere, som har deltaget i en kompetencegivende lederuddannelse inden for de seneste to år.

Kilde: YouGov for Lederne. Undersøgelse blandt 2.808 medlemmer af Lederne i perioden 29. august-7. september 2018.

LÆS HELE LEDERANALYSEN HER

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk

 

 

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent
Direkte: 3283 3456
Mobil: 2948 4086
E-mail: mpe@lederne.dk