God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer

Hensigten med denne rapport er at analysere, hvilke ledelsesformer, der påvirker virksomheders performance. Undersøgelsen er lavet i samarbejde med professorer fra Aarhus Universitet.

08. april 2015

Undersøgelsen belyser blandt andet:

  • ledelsesstilen på virksomheder i Danmark.
  • om ledelse udøves gennem dialog og samarbejde, holdninger og værdier samt motivation og gensidig respekt. Sammensætningen af disse ledelsesstile betegnes i undersøgelsen som dialogbaseret ledelse
  • om ledelsesformen udøves gennem regler og direktiver, overvågning og opfølgning samt ordrer. Sammensætningen af disse ledelsesstile betegnes i undersøgelsen som regelbaseret ledelse.
  • hvilken effekt henholdsvis den dialogbaserede og den regelbaserede ledelsesstil har på virksomhedens indtjening, omsætningsvækst, effektivitet, medarbejdertilfredshed, medarbejdergennemstrømning og sygefraværet
  • betydningen af ledelsesværktøjerne (resultatløn, lederudvikling, lederevaluering, intern kommunikation, fokus på medarbejdertrivsel og work-life balance) for virksomhedens indtjening, omsætningsvækst, effektivitet, medarbejdertilfredshed, medarbejdergennemstrømning og sygefraværet
  • udviklingen i forhold til en tilsvarende undersøgelse gennemført i 2006 ”Ledelse og performance – hvad betaler sig?” gennemført af Tor Eriksson og Valdemar Smith, Århus Universitet, i samarbejde med Lederne.

Se hele undersøgelsen (pdf)