Underskud af kvindelige ledere i de fleste brancher

Ca. 29 pct. af lederne på arbejdsmarkedet er kvinder. Til sammenligning udgør kvinderne 48 pct. af de øvrige ansatte. Det viser en analyse udarbejdet af Lederne. 

09. oktober 2018

Dermed er der i de fleste brancher længere mellem kvinder på ledelsesgangen, end der er blandt de ansatte generelt. Det er et problem, vi er nødt til at tage alvorligt, siger viceadministrerende direktør hos Lederne, Bodil Nordestgaard Ismiris.

- Virksomheder og ledere har et ansvar for at rette op på det underskud af kvinder i ledelsen, som vi ser i mange brancher. Virksomheder og ledere skal være bedre til at spotte de kvindelige talenter og give dem mulighed for at udfolde sig som fremtidens ledere, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Beregninger fra Lederne viser, at der skal ansættes ca. 15.000 flere kvindelige ledere, hvis andelen af kvindelige ledere i det private skal løftes til samme niveau som andelen af kvindeligt ansatte generelt.

Store brancheforskelle
Ud over det generelle underskud af kvinder i ledelsen, er det også et problem, at kvinder er meget svagt repræsenterede generelt i visse brancher, mens mænd er meget svagt repræsenterede i andre.

- Vi er nødt til at se på hele fødekæden, hvis vi vil have flere kvinder ind på direktionsgangene. Først og fremmest handler det om at få flere kvinder ind på de uddannelser, der typisk fører til lederjob. Dernæst handler det om at gøre op med det kønsopdelte arbejdsmarked, så kønsfordelingen bliver mere jævn på tværs af brancher. I sidste ende vil det føre til en mere ligelig kønsfordeling i ledelserne af virksomheder og organisationer, siger Bodil Nordestgaard Ismiris.

Kontaktoplysninger

Andreas Enghoff
Cheføkonom, Lederne
Telefon: 2267 1115
E-mail: aen@lederne.dk

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent, Lederne
Telefon: 3283 3456
E-mail: mpe@lederne.dk