Kvinder og mænd i ledelse

Denne rapport om mænd og kvinder i lederjobbet i den private sektor anno 2010 sætter fokus på tre hovedområder: Den generelle oplevelse af hvordan det er at være lede, samspillet mellem arbejdsliv og privatliv samt lederkarrieren både retrospektivt og i et fremadrettet perspektiv.

01. maj 2011

Det har i mange år været en kilde til undren og offentlig debat, at relativt færre kvinder end mænd indtager lederposterne i det private erhvervsliv. Denne forskel, som er særlig udtalt på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne, har tiltrukket sig massiv forskningsmæssig og politisk opmærksomhed.

Rapporten har til formål at medvirke til en kvalificering af de faglige og politiske diskussioner, der uanset bevæggrunde, søger at fremme kvinders deltagelse i ledelsesopgaven.

Se hele undersøgelsen (pdf)