Kønsfordelingen på danske topposter er stadig pilskæv

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen af kvinder i toppen af private selskaber i 2019 er næsten den samme som i 2014.

16. december 2020

Andelen af kvinder på topposter i landets private virksomheder er stort set uændret siden 2014. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Sidste år var andelen af  kvindelige direktions- og bestyrelsesmedlemmer på 18,7 procent, mens den fem år tidligere i 2014 var på 17,7 procent. Det vil sige, at tallene kun har rykket sig ét enkelt procentpoint.

Ledernes politiske chef, Berit Toft Fihl, finder de nye tal nedslående:

- Jeg synes virkelig, det er nedslående, at udviklingen med at få flere kvinder i bestyrelser og direktioner nu stort set er gået i stå, når vi de seneste år har set en meget spæd fremgang. Der er brug for, at vi får alle talenter i spil, og når det kun er lidt over hver sjette bestyrelses- eller direktionsmedlem, der er kvinde, vidner det om, at vi ikke udnytter talentmassen af dygtige og skarpe kvinder godt nok. Det skal vi have gjort noget ved nu, siger hun.

Ledernes politiske chef mener, at der er behov for indsatser på flere området. Et centralt område er dog at kigge på fordeling af barslen mellem forældre: 

- Hos Lederne arbejder vi for, at det skal gøres lettere for kvinder at påtage sig topposter. Vi ved, at det bremser kvindernes vej til toppen, at de i dag tager langt størstedelen af barslen. Derfor kan vi blandt andet få sat gang i udviklingen, hvis vi politisk sikrer, at mor og far deler perioden med offentligt betalte barselsdagpenge under forældreorloven ligeligt.
 
Det handler dog også om at ændre uddannelsesmønstrene, så der kommer flere kvinder ind på stem-uddannelserne, påpeger hun.

- Så kan vi på længere sigt får skabt et fundament og en mere ligelig fordeling i stem-jobbene og -topposterne, hvor kvinderne er kraftigt i undertal, siger Berit Toft Fihl.

Andelen af kvinder på private topposter          
  2014 2015  2016  2017  2018  2019 
I alt 17,7 17,9 18,2  18,4  18,6  18,7 
Bestyrelser 19,3 19,4 19,4 19,4  19,4  19,3 
Direktioner 14,1  14,4  14,8  15,0  15,2  15,4

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser

Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk

Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk