Lederne og det psykiske arbejdsmiljø

Denne specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer viser, at det psykiske arbejdsmiljø generelt har stor betydning for danske ledere. Betydningen af det psykiske arbejdsmiljø er større i den offentlige sektor end i den private sektor og større blandt de kvindelige ledere end blandt deres mandlige kolleger.

12. januar 2006

Undersøgelsen giver en status på, hvilke ledere, der i særlig grad tillægger det psykiske arbejdsmiljø betydning. Analysen indkredser desuden nogle af de faktorer, som har betydning for, hvorvidt det psykiske arbejdsmiljø har lav eller høj prioritet for den enkelte leder.

Analysen peger på, at fokus på det psykiske arbejdsmiljø har tendens til at stige med alderen og ledelseserfaringen. Desuden synes der at være en markant sammenhæng med antallet af direkte medarbejdere.

Ledere med fokus på det psykiske arbejdsmiljø deler ledelsesmæssigt perspektiv med ledere, der har fokus på det fysiske arbejdsmiljø, på det sociale ansvar, på personaleomsætning/reduktion af sygefravær, på mangfoldig medarbejderstab og på rekruttering af kvalificerede medarbejdere.

Se hele undersøgelsen (pdf)