Helbredssikring inkl. Online Læge

En helbredssikring er et supplement til den offentlige sygesikring og træder til, når du har behov for ekstra hjælp til hurtig behandling.

Ledernes Helbredssikringen udbydes i samarbejde med PFA Pension. Det er en sundhedsforsikring, som giver dig mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få hjælp til behandling på hospitaler, klinikker og hos speciallæger. 

Din helbredssikring giver dig også adgang til Online Læge, og du kan dermed få lægehjælp, når det passer dig. 


Med Helbredssikringen får du:

En stærk og konkurrencedygtig sundhedsforsikring for kun 1.500 kr. pr. år

Automatisk dækning af børn under 24 år

Hurtig adgang til undersøgelse og behandling

Kan tegnes uden afgivelse af helbredsoplysninger

Dækker fra den dag, du får forsikringen

 Adgang til Online Læge


Du kan læse mere her eller via pfa.dk/helbredssikring

Med en PFA Helbredssikring kan du også få lægehjælp, når det passer dig

Du har mulighed for at få rådgivning af en praktiserende læge via video, telefon eller mail alle hverdage fra kl. 8-22 og weekend/helligdage fra kl. 8-18. 

Få lægehjælp – hverdag, weekend og helligdage
Hos Online Læge kan du få tid hos en praktiserende læge, som kan hjælpe dig med mange af de samme ting, som din egen læge kan. 

Online-lægen kan bl.a.:

  • Give dig lægefaglig rådgivning og behandling via telefon eller video
  • Svare på spørgsmål via e-mail inden for 1 time i åbningstiden
  • Udstede og forny recepter.

Så nemt er det at få lægefaglig rådgivning
Online Læge leveres af Hejdoktor og gør det nemt at få lægefaglig rådgivning via din mobiltelefon eller computer:

1. Log på mitpfa.dk
2. Vælg Online Læge under Dine Forsikringer
3. Vælg, om du vil have konsultation via telefon, video eller mail
4. Hvis du vælger en konsultation via telefon eller video, kan du selv bestemme, om du vil bestille en tid eller stille dig i kø og få en tid hurtigst muligt (max 15 min.).
5. Lægen ringer til dig
6. Lægen sender eventuel recept mv.

Din familie kan også anvende Online Læge
Din eventuelle ægtefælle eller samlever har også mulighed for at få online konsultation mv.  Dette gælder også børn under 24 år, som er dine biologiske eller adoptivbørn. Hvis du har stedbørn eller permanent anbragte plejebørn i din husstand eller en samlever med børn, så vil disse børn under 24 år også være omfattet af forsikringen.

 
Fold ud
Pris

Du kan købe Ledernes Helbredssikring til dig selv og/eller din ægtefælle/samlever. Som medlem er børn under 24 år automatisk omfattet af forsikringen.

Pris for medlemmer inklusiv børnedækning: 1.500,00 kr. om året.

Pris for ægtefæller/samlevere uden børnedækning: 1.579,43 kr. om året.

Betaling af præmie
Du betaler for din Helbredssikring en gang om året, og betalingen opkræves af PFA.

Bestil

For at kunne købe Ledernes Helbredssikring skal du være medlem af enten Lederne eller Lederne A-kasse. Du skal ikke afgive helbredsoplysninger ved oprettelse af forsikringen. Du kan bestille til dig selv og din ægtefælde/samlever samtidigt. Børn under 24 år er automatisk omfattet af forsikringen.

Du kan bestille her.

Ophør, opsigelse og kontrakt

Ophør: Du kan have en Ledernes Helbredssikring, så længe du er medlem af Lederne eller Lederne A-kasse. Forsikringen ophører ved opnået pensionsalder.

Børnedækningen ophører, når dit barn fylder 24 år, og hvis du har oprettet en forsikring til din ægtefælle/samlever, ophører den, når din partner fylder 68 år, eller hvis dit medlemskab hos Lederne ophører.

Opsigelse: Vil du opsige din forsikring, skal du give skriftlig besked til PFA på gruppeordninger@pfa.dk

Forsikringen kan opsiges med løbende måned + 1 måned. Det betyder, at hvis du eksempelvis opsiger din forsikring den 20. februar, vil din forsikring ophøre den 1. april, og du får returneret for meget betalt præmie. 

Spørgsmål: Har du spørgsmål om Ledernes Helbredssikring, er du velkommen til at kontakte PFA.

Du kan enten ringe til PFA Rådgivningscenter på 7012 5000.eller sende en e-mail via pfa.dk/kontakt

Anmeld skade

Hvis du får brug for din Helbredssikring, kan du anmelde din skade via Mit PFA.

Husk, at du som hovedregel først skal kontakte din egen læge. Du kan læse mere her.

Få overblik på Mit PFA

Mit PFA kan du se, hvordan du er dækket, og læse mere om de præcise forhold, der gælder for dig med Ledernes Helbredssikring.