Mit Lederne

Nyheder

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsens arbejde med LTDs fremtidige tilhørsforhold.

14. november 2018

Indkaldelsen kan læses her.

Bestyrelsen er glade for at kunne præsentere oplægget til et fremtidigt tilhørsforhold for LTD.

Den foreslåede løsning medfører ikke blot en sikring af de ydelser, vi før fik i FTF (advokatbistand, socialrådgivning og arbejdsskadebehandling), den medfører også en række nye fordele og muligheder for alle medlemmer, som fx karriererådgivning, deltagelse i netværk og konferencer.

I korte træk foreslår bestyrelsen, at vi indgår en samarbejdsaftale med Lederne (Ledernes Hovedorganisation), der giver alle medlemmer fuldt medlemskab af begge organisationer, til samme pris, som der betales i dag!

Samarbejdet vil også gøre LTD meget mere robust som organisation, og klar til udfordringerne i fremtiden.

Læs de konkrete forslag i indkaldelsen og mød op til generalforsamlingen til en drøftelse af fremtiden.

På bestyrelsens vegne

Thomas Lech Pedersen
Formand