Mit Lederne

Generalforsamling indkaldelse 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i LTD torsdag den 23. marts 2023 kl. 16.15.

14. februar 2023

Generalforsamlingen afholdes i Teglholmen, samt med mulighed for deltagelse via Teams.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab
  3. Indkomne forslag
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende kalenderår
  5. Valg af LTD’s forperson/næstforperson
  6. Valg af bestyrelsesmedlem/bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 interne revisorer
  8. Valg af 2 revisorsuppleanter
  9. Eventuelt

I henhold til vedtægternes § 5.1, skal forslag, som ønskes behandlet, sendes til bestyrelsen, senest2 uger før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag den 9. marts 2023.