HR og personaleledelse - Hovedstadsområdet

Netværk for HR medarbejdere samt ledere fra brancher samt niveauer.

Gruppen er et fortroligt rum, hvor vi deler udfordringer og erfaringer for at spille hinanden bedre eller hjælpe i en given situation. Netværket er åben for alle forslag til cases eller emner, og primært kommer viden fra medlemmerne selv, men der er også mulighed for eksterne foredragsholdere.

Grundet de mange forskellige kompetencer og brede erfaring i gruppen, er der rig mulighed for sparring enten i gruppen eller separat efter aftale.

Tanken med den store gruppe er at tilsikre et møde antal på min. 10 deltagere hver gang, således at vi tilsikrer et bredt spektre af personligheder, viden og kompetencer.

Samspillet i gruppen mellem HR ansvarlige samt ledere giver god dynamik og sparring fra flere vinkler.

Eksempler på temaer, som bliver drøftet i gruppen:

Onbording, brug af KPI i HR og enrelt, HR systemer, vases med udfordringer fra medlemmer, deling af viden som mødeledelse osv.

Værd at vide

Mødefrekvens

6-8 møder om året. Varierende mellem morgen (kl. 9-12) eller om eftermiddagen (kl. 16-19).

Vores forventninger til medlemmerne er en aktiv deltagelse og deltagelse i min. 3 møder om året, således at man både bidrager samt tager ansvar, men til gengæld også får en masse igen.

Tanken med gruppen er, at vi alle tager ansvar, således at det er medlemmerne i gruppen som to og to tager ansvar for et møde og står for indkaldelse, agenda, oplæg mm. Netværkslederne står til rådighed til hjælp og sparring og tager også selv initiativ.

Møderne afholdes på skift mellem medlemmerne men det er altid i Storkøbenhavn

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk

Mød netværkslederen

RikkeRikke Eiberg Glashoff

 LinkedIn Profil

Ditte Mi PetræusDitte Mi Petræus

LinkedIn Profil