Generel ledelse - Sønderjylland

Fortrolighed – Sparring & Læring – Engagement og Fællesskab

Profiler i gruppen:
Mange forskellige profiler – nogle har direkte ledelsesansvar, nogle har stor ledelseserfaring og så er der yngre spirende ledere, som suger erfaringer til sig. Medlemmerne kommer fra produktions-, handelsvirksomheder, selvstændige indenfor forskellige fagområder, plejesektoren, m.fl.

Temaer i gruppen:
Stresshåndtering. Forskellige personalemæssige problematikker.  Lean, Betydningen af god ledelse, Forskellige typer af netværk – og hvorfor vi deltager i netværk. Medlemmer i gruppen har også mulighed for at præsentere gruppen for et personligt fagligt dilemma og få feedback / sparring fra gruppen. Derudover et eller to virksomhedsbesøg årligt.

Der er altid en god dynamik og dialog på tværs i gruppen.

Værd at vide

Mødefrekvens

Møde hver måned, med undtagelse af juli og august.

Gruppen mødes typisk fra kl. 17:15 – plads til individuelle netværk – med mødestart kl. 17:30.

Gruppens ”hjemmebase” er Folkehjem, Aabenraa, hvor de altid bliver bespist med dagens menu.

Møderne slutter typisk kl. 19:30.

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk