Generel ledelse 3 - Hovedstadsområdet

Generel diskussion og sparring i gruppen omkring generelle ledelsesudfordringer med afsæt i strategi og organisationsudvikling.

Vi tager udgangspunkt i medlemmernes daglige udfordringer. Emner der ønskes yderligere belyst, aftales i gruppen.

Vi skiftes til at lægge lokaler til vores møder, og derved får vi også en introduktion til den virksomhed, vi besøger.

Eksempler på emner, der har været diskuteret i gruppen:

  • Teamkontrakter – hvordan skaber vi fælles mål i teamet, og hndterer de uskrevne regler
  • Psykologisk tryghed
  • AI og Chat Gpt – betydning for fremtiden

Gruppen er lige dele faglig og social. Vi gør meget ud af at støtte og hjælpe hinanden, og efter hver 3. møde er der en social aktivitet, hvor vi går ud og spiser og hygger os.

Forventninger:
Af forventninger til nye medlemmer bør nævnes, at du skal være klar til at dele ud af sig selv med relevante erfaringer.
Vi tager ofte udgangspunkt i konkrete enmer/udfordringer, som en i netværket oplever, og så byder alle ind med sparring og erfaringer.

Du skal have lyst til at være aktiv, nærværende og involverende. Vi er ikke et netværk, hvor du kommer og lytter på eksterne oplægsholdere og går hjem igen.

Vi mødes også 1-1 mellem møderne, så man skal have lyst til at lære hinanden at kende. 

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes den sidste onsdag i hver måned (ferier undtaget).
Hver 3. møde er der en social aktivitet, hvor vi går ud og spiser og hygger os.

Tidspunkt:
17.30 - 20.30

Geografi:
Primært Storkøbenhavn.
Vi skiftes til at lægge hus til hos vores respektive arbejdspladser.
 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk