Generel ledelse 3- Fyn

Vi er et alsidigt netværk, der er bredt repræsenteret indenfor profession, faglighed, køn, alder og fra både det private og det offentlige.

Vi tager ofte udgangspunkt i gruppedeltagernes aktuelle ledelsesudfordringer fra dagligdagen, men har samtidig en idebank til gode ledelsesemner/-temaer, så vi altid har gode emner på dagsordenen.
Herudover har alle mulighed for at komme med inputs til dagsordenen.

Netværkets vigtigste leveregel er selvfølgelig tavshedspligt.
For at kunne åbne op om udfordringer, og få den ønskede sparring, kræver det tillid til, at det der fortælles i netværket, ikke forlader netværket.

Derudover sætter vi i netværket pris på god dialog, åbenhed, nysgerrighed og aktivt samspil om dagens drøftelser.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes typisk hver 5. - 6. uge fra kl. 17-20.

Møderne foregår hos de medlemmer af netværket, som har mulighed for at lægge arbejdsplads til.
På den måde får vi samtidig set hinandens arbejdspladser, og kan på den måde blive klogere på hinanden og hinandens udfordringer. 

 
 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk