Generel ledelse 3 - Fyn

Vi er et alsidigt netværk, der er bredt repræsenteret indenfor profession, faglighed, køn, alder og fra både det private og det offentlige.

Vi tager ofte udgangspunkt i gruppedeltagernes aktuelle ledelsesudfordringer fra dagligdagen, men har samtidig en idebank til gode ledelsesemner/-temaer, så vi altid har gode emner på dagsordenen.
Herudover har alle mulighed for at komme med inputs til dagsordenen.

Gruppen tilstræber at mødes med fem ugers interval. Gruppen foretrækker fysisk fremmøde og vil så vidt det er muigt undgå at holde møde på online platforme.

Netværkets vigtigste leveregel er selvfølgelig tavshedspligt.
For at kunne åbne op om udfordringer, og få den ønskede sparring, kræver det tillid til, at det der fortælles i netværket, ikke forlader netværket.
Al dialog i gruppen skal foregå med gensidig respekt og forståelse for medlemmernes forskellige holdninger og synspunkter.

Derudover sætter vi i netværket pris på god dialog, åbenhed, nysgerrighed og aktivt samspil om dagens drøftelser. Gruppens medlemmer er aktivt deltagende og udviser engagement.

Gruppens medlemmer bør deltage i 75% af møderne i løbet af året. Ved længerevarende fravær kan man holde pause i en periode ved at informere herom.
Der SKAL meldes fra ved udeblivelse og gerne så tidliget som muligt. Møder med færre end seks deltagere aflyses/rykkes.

Værd at vide

Mødefrekvens

Vi mødes typisk hver 5. - 6. uge fra kl. 17-20. Møderne planlægges på skiftende ugedage med skiftende ordstyrer.

Møderne foregår hos de medlemmer af netværket, som har mulighed for at lægge arbejdsplads til.
På den måde får vi samtidig set hinandens arbejdspladser, og kan på den måde blive klogere på hinanden og hinandens udfordringer. 

 
 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk