Generel ledelse 2 - Sydøstjylland

Formålet med netværket er at dele viden, inspiration og sparring omkring ledelse og dermed skabe et netværk, hvor vi kan udvikle vores kompetencer

Netværket tager typisk udgangspunkt i de aftalte temaer og deltagernes arbejdsrelaterede og ledelsesmæssige udfordringer. Fokus holdes på det professionelle liv.

Temaerne som netværket tager op er mange og som eksempel kan nævnes: persontyper, det personlige lederskab, karriereudvikling, ledelsesdilemmaer, ISO - miljø og kvalitet i et lederperspektiv, driftsledelse, feedback værktøjer, FN's verdensmål, brug af Facebook, work life balance m.fl.

Der forventes ærlighed, respekt og sparring i fuld fortrolighed og tillid til hinanden samt aktivt bidrage og deltagelse i gruppens mødeaktiviteter. Møderne foregår i en positiv og konstruktiv ånd.

Medlemmerne skal være på arbejdsmarkedet, enten i arbejde eller som arbejdssøgende samt være medlem af Lederne.

 

Netværket optager kun nye medlemmer i april og oktober. Ved optagelse af nye medlemmer høres gruppen inden, det besluttes om ansøgeren inviteres til et intro-netværksmøde.

Værd at vide

Mødefrekvens

Netværket optager kun nye medlemmer i april og oktober.

Der holdes otte møder om året.

Møderne afholdes som udgangspunkt i trekantområdet eller i særlige tilfælde hos netværkets medlemmer andre steder.

Ugedagene er varierende mellem mandage, tirsdage, onsdage og torsdage og ligger fast i tidsrummet kl. 17.00 – 20.00.

Netværket opkræver et årligt kontingent på kr. 500,- i forbindelse med årets første møde. Dette giver mulighed for gave til ekstern oplægsholder eller lign. 

Søg om optagelse

Inden du søger om optagelse i en netværksgruppe, bør du overveje følgende:

  • Hvad er dit formål med at deltage i en netværksgruppe?
  • Hvad forventer du at få ud af at deltage?
  • Hvad vil du kunne bidrage med?
  • Hvor ofte kan du mødes, og er du villig til at investere den fornødne tid?
  • Er du åben og indstillet på at dele dine problemstillinger med andre?

Søg om optagelse i Ledernetværk

Mød netværkslederen

 

Søren Martin Sørensen Søren Martin Sørensen

LinkedIn profil

Mail: SMS@kamstrup.com