Håndtering af medarbejdernes sygefravær

Håndtering af medarbejderes sygefravær er en af dine opgaver som leder. Ikke blot ud fra et økonomisk perspektiv, men også fordi du i din ledelse har et ansvar for menneskerne omkring dig. Du skal sikre trygge medarbejdere, der trives både fysisk og psykisk. Også når de er ramt af sygdom. Det er en del af bæredygtig ledelse. 

Tekande og kop

Mennesker bliver syge – det er svært at komme uden om. Men med en god håndtering af sygefraværet, kan du så vidt muligt undgå, at en medarbejder bliver langtidssyg. Det kræver, at du holder øje med, hvordan medarbejderne omkring dig har det, og hvordan de er syge. Det gør du ved at holde dialogen åben og tage sygesamtalerne. På den måde finder du ud af, hvilket sygdomsforløb, der er tale om, og du viser også medarbejderen, at du interesserer dig.

Det skal du holde øje med, når dine ansatte er syge 
Når en medarbejder bliver syg, er der flere ting, du skal være opmærksom på. 

Først skal du afklare, om der er tale om almindelig sygdom, hvor man typisk bare er væk nogle dage. Hvis sygefraværet er mere end 14 dage, eller der er tilbagevendende problemer, bør du undersøge det nærmere. 

Du kan også se nærmere på mønsteret for medarbejdernes sygefravær. Nogle er måske ofte syge mandag eller fredag. Ved mange enkelte sygedage kan der være risiko for, at det udvikler sig til langtidssygefravær.

Fysiske skavanker kan være første tegn på, at en medarbejder begynder at have svært ved at holde til de fysiske krav, der er i arbejdet. Her skal du forholde dig til, hvordan I begge kan tilpasse opgaver eller rammer for at skabe et bæredygtigt arbejdsliv for din medarbejder.

Hvis sygefraværet er stress-relateret, skal du så vidt muligt kigge på årsagen. Stress kan skyldes både arbejdsmæssige og private forhold. Uanset årsagen, gælder det også her om at få talt om det så tidligt i forløbet som muligt, så I kan lave realistiske aftaler og forhindre langtidssygedom. 

Er din medarbejder syg, må du ikke spørge direkte, hvad vedkommende fejler, men du må gerne spørge, om sygdommen påvirker muligheden for at løse opgaverne på jobbet og på hvilken måde.

Husk kollegerne 
En medarbejder, der er syg, er også en kollega, der mangler på arbejdspladsen. Det kan lægge pres på hele teamet, hvis der ikke bliver ændret i opgaverne, der skal løses. Vær derfor også opmærksom på, hvordan et sygefravær påvirker dit team og resten af organisationen. 

Lav en aftale med den sygemeldte om, hvad du kan fortælle kollegerne. Der bliver hurtigt snakket i krogene, så vær så åben, som du kan, mens du stadig respekterer aftalen med den sygemeldte kollega. 

Når du holder kontakt med den sygemeldte og løbende informerer kollegerne, så viser du også, at du er på sagen. Det giver tryghed og en tillid til, at du som leder kan håndtere situationen. 

I Lederguiden til sygefravær har vi samlet alt det der er relevant for dig. Læs guiden her. 

Fra trivsel til stress – her er faresignalerne

Fysisk sygdom er på nogle områder let at håndtere, fordi det er tydeligt, hvad folk fejler og ofte også lettere at forholde sig til, hvordan man behandler sygdommen. 

Det kan straks være sværere at spotte mentale sygdomme som stress og depression. Og som leder kan det være en udfordring, fordi man ikke kan se sygdommen og måske personligt har svært ved at forstå det.

Stress opstår ikke fra den ene dag til den anden, så jo tidligere du får grebet ind, jo bedre. Her er nogle af de faresignaler, du skal være opmærksom på som leder. Psykologer kalder det stresstrappen.

  1. Tempereret og i trivsel: Krav og ressourcer hænger sammen. Du oplever en motiveret medarbejder, der kan arbejde fokuseret, og som løser opgaverne. Medarbejderen har energi og bidrager engageret.
  2. Opvarmet: Kvaliteten falder lidt, og indimellem er der manglende overblik. Der kan også opstå konflikter i teamet, og medarbejderen kan opleves som irritabel og kort for hovedet.
  3. Overophedet: Der er manglende tro på egne evner og tiltro til, at man kan løse opgaven. Medarbejderen laver jævnligt fejl og har måske fået flere sygedage. Medarbejderen kan have stresssymptomer som søvnbesvær, mave- eller brystsmerter og manglende energi.
  4. Nedsmeltet: Medarbejderen er ineffektiv og laver alvorlige fejl eller løser kun enkelte opgaver. Tristhed og udmattelse og måske fysisk eller psykisk sammenbrud. Medarbejderen har adskillige sygedage.
  5. Udbrændt: Medarbejderen er mentalt og følelsesmæssigt udbrændt. Kan ikke løse opgaverne og får typisk en langtidssygemelding.

Læs mere her om hvordan du kan hjælpe din medarbejdere med at forebygge og reducere stress

Trætoppe

9 gode råd til den svære sygesamtale

Du har som leder ansvar for at indkalde og afholde sygefraværssamtalen. Vi har udarbejdet 9 gode råd til den svære sygesamtale, så du bliver bedst muligt klædt på.
Gyldent blad

Tidsfrister for sygefravær

Hvis din medarbejder bliver langtidssyg, er der en række tidsfrister, du som leder skal være opmærksom på. Vi guider dig igennem her.

Håndtering af sygefravær

Med Lederguiden får du inspiration og værktøjer til, hvordan du skal håndtere sygfravær blandt dine ansatte. Det er i alles interesse, at en medarbejder ikke bliver langtidssyg, men det kræver, at man holder øje med, hvordan din ansatte har det, og hvordan de er syge.