"Nedturen har gjort mig til en bedre leder"

For to år siden var linjeleder Alex Løkkegaard mest drevet af resultater og ofte utålmodig med sine medarbejdere. Efter at han selv har været igennem stress, er han blevet en mere lydhør og omsorgsfuld leder. Og resultaterne er stadig i top.

Af Ulla Hinge Thomsen, journalist
Lindab

Alex Løkkegaard bliver ansat i Lindab som bygningskonstruktør i efteråret 2013 og bliver allerede forfremmet til produktchef efter fire måneder. Han har altid været ambitiøs og får hurtigt flere forfremmelser. Det går derudad i én uendelighed, og det kan mærkes.

– Jeg har nok en lidt usund indstilling til arbejdet. Jeg arbejder altid, svarer på mails i alle døgnets timer og er altid på. Det er en hård kombination i en lang periode, samtidig med at jeg har tre små børn og natteroderi. Jeg bliver lidt fartblind, men jeg er på en måde fanget i en successpiral. Hver måned holder jeg møde med min daværende chef og fortæller, at det går godt; vi når det, vi skal, og mere til, siger Alex Løkkegaard. 

Alex Løkkegaard kæmper dog også hårdt, for han har lanceret en ændring, som han ved, er god for organisationen, men der er meget modstand.

 – Jeg kan mærke, at jeg indimellem har svært ved at få vejret, og at jeg bliver rastløs og ikke kan slappe af, når jeg sidder derhjemme på sofaen. Jeg er også hypersensitiv over for støj og er ofte nødt til at gå ud af stuen, når mine tre små børn larmer. Men jeg ved ikke noget om stress og tænker ikke, at det kan ramme mig, siger Alex Løkkegaard.

Jeg føler, at jeg har været i kontrol indtil mit nedbrud og ved ikke, hvad der har ramt mig. Nu kommer alle tankerne, om jeg er svag, og om jeg vil komme tilbage på arbejdsmarkedet. Uvisheden fylder enormt meget.
Alex Løkkegaard, Strategic Product Manager

Filmen knækker
Under en stor produktlancering kan Alex Løkkegaard for alvor mærke, at han er ude af balance. Han ringer til den daværende HR-chef.

– Han er meget overrasket og siger ”Hvad er det med dig?”, og så knækker jeg helt sammen på mit kontor. Han sidder på en anden lokation end mig, så han siger ”Bliv, hvor du er, jeg kommer med det samme.” Jeg er i panik og kan ikke overskue at være syg, for jeg er jo midt i noget vigtigt, siger Alex Løkkegaard. Efter en halv time er HR-chefen på Alex Løkkegaards kontor. De taler om, hvad der er sket. 

– Han er ikke i tvivl om, at det er stress, mens jeg er mere skeptisk. I samtalen kommer jeg dog til et punkt, hvor jeg erkender det og begynder at se fremad. Så vi ringer sammen til sundhedsforsikringen og via dem får jeg kontakt med en stress-coach. Jeg får også kontakt med min egen læge, siger Alex Løkkegaard.
Efter selve samtalen samler Alex Løkkegaard sit team på dengang seks personer og fortæller dem, hvad der er sket.

– Jeg siger: ”Kære venner, jeg har haft de og de symptomer, jeg har nu en aftale med lægen og stresscoachen, og I hører nærmere.” Det er egentlig en god oplevelse, for de står bare sammen og bakker mig op, siger Alex Løkkegaard.

Lindab

Føler sig svag og utilstrækkelig
Efter samtalen med medarbejderne kører Alex Løkkegaard hjem til sin kone. I bilen er han skræmt, og hans selvopfattelse er udfordret.

– Jeg føler, at jeg har været i kontrol indtil mit nedbrud og ved ikke, hvad der har ramt mig. Nu kommer alle tankerne, om jeg er svag, og om jeg vil komme tilbage på arbejdsmarkedet. Uvisheden fylder enormt meget. Jeg kender ikke til stress, og jeg har ikke troet på, at det kunne ramme mig, siger Alex Løkkegaard.

Dagen efter bliver Alex kontaktet af stresscoachen og er hos sin egen læge. Han er også ude at spille golf til et netværksarrangement.
– Det er min chef ikke så imponeret over, men jeg kan godt lide at komme ud at gå en runde, og det får mig til at slappe af, siger han.

De forskellige tiltag virker, og allerede ugen efter er Alex Løkkegaard tilbage på arbejdet.– Det er meget svært at komme tilbage, og jeg tror, det var blevet endnu sværere, hvis jeg havde trukket den. Jeg er bange for, om jeg vil fremstå som en, der ikke kunne holde til det. Men da jeg træder ind ad døren, går det over. Jeg fortæller med det samme, hvad der er sket, og den åbenhed er jeg siden blevet rost for, fortæller han. 

Så er den gal igen
Alex Løkkegaard bliver ved med at gå til stress-coachen hver anden uge, efter at han er kommet tilbage på jobbet.

– I starten har jeg svært ved at se værdien, for hun stiller en masse spørgsmål, og jeg vil jo gerne have viden. Men sammen får vi sat det op, så jeg arbejder tre timer fire dage om ugen og har fri om onsdagen. Hun sammenligner min stress med en idrætsskade: Hvis man bliver ved med at løbe på den, går det galt til sidst, fortæller Alex Løkkegaard.

Han og stress-coachen taler også om balance.
– Hun spørger, hvornår jeg har tid til mig selv. Det har jeg forsømt, men jeg begynder at spille golf om onsdagen og går lange ture hver aften, siger Alex Løkkegaard.

Alligevel må Alex Løkkegaard igennem et tilbagefald efter nogle måneder.
– Sygemeldingen sker i foråret. Jeg kommer jo ret hurtigt tilbage på job og følger planen, og så tænker jeg, at jeg kan starte på fuld kraft igen efter sommerferien. Men der er flere hundrede e-mails, da jeg kommer tilbage, for jeg er holdt op med at tjekke mail i ferien. Jeg klarer dag 1 og 2, og så kan jeg mærke, at den er gal igen, fortæller han. 

Svendeprøven i forhold til stress
Alex Løkkegaard bliver bange og går til coachen. 
– Hun spørger, hvad jeg gjorde, da jeg mærkede symptomer, og jeg fortæller, at jeg tog hjem, og at symptomerne forsvandt. Så jeg var blevet lidt klogere! siger Alex Løkkegaard.

Lindab
Derefter følger Alex Løkkegaard en langsom optrapning, mens han stadig ser stress-coachen. Han bliver raskmeldt efter fem måneder, et år efter raskmeldingen starter han en uddannelse på MBA-niveau, og under uddannelsen får han mere ansvar i firmaet.

– Det er min svendeprøve i forhold til stress-håndtering. Via en buddhistisk inspireret kvinde, Marie Kronqvist, som jeg møder gennem studiet, lærer jeg at skabe balance gennem blandt andet meditation. Uanset om du vil være en god leder, en god ægtefælle eller en god far, så handler det om at være klar. Og jeg var ikke klar, fordi jeg altid var i fuld fart, fortæller Alex Løkkegaard.

Nedturen har gjort mig til en bedre leder
– Resultaterne betyder mindre for mig nu. Vi har ingen opgaver, der er vigtigere end vores eget helbred. Tidligere kunne jeg godt presse mine medarbejdere og blive utilfreds, hvis de ikke levede op til mine forventninger. I dag er jeg blevet bedre til at uddelegere opgaver og give medarbejderne mere ansvar inden for klare rammer, siger Alex Løkkegaard. 

Han er også blevet mere opmærksom på, om medarbejderne trives. Mere menneskelig.

– Nu ved jeg, hvor galt det kan gå. Jeg har haft to medarbejdere siden, som havde stress-symptomer, og dem har jeg taget fat i, siger Alex Løkkegaard og fortsætter: 

– Jeg har månedsmøder med hver enkelt, hvor vi gennemgår motivation, energi og trivsel. Her spørger jeg også, om der er noget, de har brug for støtte eller hjælp til. Jeg vil gerne sikre rammerne for, at de kan lykkes, for eksempel ved at gå ind og skærme dem i spidsbelastningsperioder, siger han.

Og resultaterne? De er stadig i top, selv om Alex Løkkegaard ikke følger medarbejderne så tæt som før. Så selv om det hele startede med angst og uvished den eftermiddag, hvor han brød sammen, er det hele landet et godt sted.

– Jeg føler mig stærkere og klogere på mig selv. Enhver krise gemmer på stor læring, og jeg er lettet over, at jeg har klaret det. Men jeg vil ikke ud til kanten igen. Jeg kan ikke presse mig selv så meget mere. Når signalerne kommer, er jeg ikke i tvivl.

Lindab

Forretning: Produkter og systemløsninger til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima (byggekomponenter og ventilation)
Hovedkvarter (Danmark): Haderslev
Medarbejdere: 5.100 i 32 lande, heraf ca. 500 i Danmark
Omsætning: 9,3 mia. SEK (2018)

Læs også