Dig selv

Din trivsel er vigtig i dit lederjob. Når du trives har det positiv indflydelse på din ledelse, dine præstationer, din arbejdsglæde, dig selv og dem, der omgiver dig på arbejdet og derhjemme. 

Trivsel og stress
En stor del af din trivsel er at kunne håndtere de udfordringer og den eventuelle stress, du møder i din hverdag. Derfor er det vigtigt, at du kender dig selv og ved, hvad der får dig til at trives, men også at du træner din mentale robusthed, så du kan mestre modgang og navigere i en kompleks hverdag, der er præget af konstante udfordringer. 

Her finder du gode råd, viden og værktøjer til, hvordan du kan tage hånd om din egen trivsel og robusthed, hvad du kan gøre, hvis du føler dig stresset, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du sygemeldes eller er raskmeldt og skal tilbage til dit lederjob. Du får også indblik i, hvordan du kan bruge mindfulness til at øge din trivsel og styrke din robusthed. 

Er du blevet tilskuer i dit eget liv?

Anders Colding-Jørgensen er adfærdspsykolog, og fortæller her om det stigende behov for at "være på" og tjekke ens digitale platforme, men hvorfor egentlig? Den stigende mængde af information og kommunikation på de digitale medier medfører et øget brug af mobiltelefonen, hvilket kan munde ud i usunde tjekkevaner. Men hvordan slipper du ud af disse vaner? Anders Colding-Jørgensen giver her tre gode råd til at være mere tilstede i hverdagen.

Værktøjer og viden

Hjælp til dig